Podpora česko-kanadské spolupráce v aplikovaném výzkumu pokračuje

Technologická agentura ČR zveřejnila informace o letošní připravované výzvě na podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu DELTA 2.

V pořadí druhá výzva programu bude vyhlášena 13. května 2020 a soutěžní lhůta skončí 15. 7. 2020, přičemž české subjekty budou moci opět žádat o podporu na bilaterální projekty s partnery z kanadských provincií Alberta a Québec. Partnerskou organizací v provincii Alberta je i nadále centrum GCCIR podporující albertské malé a střední podniky, v Québecu je protějškem konsorcium CRIAQ, které podporuje letecký výzkum a inovace.

Na české straně se budou moci do výzvy hlásit v roli hlavního uchazeče podniky a v roli vedlejšího účastníka projektu výzkumné organizace či další podniky. Maximální trvání projektu je 36 měsíců a maximální intenzita podpory je 74 %. Informace o výzvě jsou na webu TAČR. Na stránkách TAČR budou zveřejněny letošní parametry pro zahraniční partnery českých subjektů, které GCCIR a CRIAQ budou moci podpořit.

Uspět v soutěži a získat finanční podporu mohou pouze projekty, které budou schváleny na české i zahraniční straně. Pro zvýšení šance na úspěch je proto nezbytná včasná příprava projektu, čemuž mohou napomoci i akce s podporou MPO. V prosinci 2019 se v Praze konalo již druhé matchmakingové fórum s Albertou, předpokládáme jeho opětovné konání na konci letošního roku.

Příležitost k navázání užších vztahů s partnery z provincie Québec měla být poskytnuta na dubnovém veletrhu Aerospace Innovation Forum v Montréalu, avšak z důvodu pandemie koronaviru byla akce odložena na prosinec 2020. České subjekty však mohou mezitím vyhledat podporu zastupitelských úřadů, agentur CzechInvest a CzechTrade či MPO, v neposlední řadě samozřejmě skrze TAČR. V případě dotazů můžete kontaktovat oddělení Amerik MPO na bartonova@mpo.cz.

V letošní výzvě programu DELTA 2 budou kromě kanadských provincií zahrnuty také Brazílie, Izrael, Jižní Korea, některé provincie Číny, Tchaj-wan a Vietnam.

• Teritorium: Kanada
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme