Podpora českých firem v Kazachstánu

Velvyslanec Rudolf Hykl se dne 29. dubna 2022 setkal s hejtmanem Aktjubinské oblasti Ondasynem Urazalinem v rámci pracovní cesty, jejímž cílem bylo podpořit rozvoj obchodní spolupráce s ČR.

Potenciál obchodní spolupráce je zejména v oblasti technologií pro metalurgický průmysl a zemědělské produkce.

Ilustrační fotografie

V průběhu jednání, jemuž byli za kazachstánskou stranu přítomni náměstek hejtmana Yermek Kenzhekhanuly a ředitelé odboru průmyslového rozvoje a zemědělství regionu Kuandyk Kassymov a Issatai Espaganbetov, byly představeny české strojírenské firmy jako ZVVZ Group, Žďas, Armatury Group, Sigma a další, jakož i sektory výroby energie z obnovitelných zdrojů, očistných zařízení pro vodohospodářství a zemědělství.

Pozornost byla udělena též potenciálu ČR v oblasti dodávek letadel. Za českou stranu se jednání zúčastnili ekonomická diplomatka ZÚ Nur-Sultan O. Kalinová, zemědělský expert velvyslanectví A. Lukašov a ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Almaty P. Jurčík.

Aktjubinská oblast je rozlohou 300 tis. km2 největší oblastí Kazachstánu. V její ekonomice jsou dominantně zastoupeny těžební a na to navazující metalurgický průmysl, především těžba chromu, ropy, mědi, titanu, niklu a dalších kovů. Důležitou roli hraje zemědělství, v něm pak zejména živočišná výroba, která je i prioritou vedení oblasti. Aktjubinská oblast díky své specifické geografické poloze, kdy hraničí na severu s Ruskem a na jihu s Uzbekistánem, má významné místo i v dopravě a logistice, jak v severojižním, tak východozápadním směru.

Jaké nové typy letounů nabízejí tuzemští výrobci?

Hejtman Ondasyn Urazalin informoval o výhodné struktuře ekonomiky oblasti z hlediska diverzifikace, kdy přestože je významným světovým dodavatelem chromu a značně se podílí na exportu ropy z Kazachstánu, díky rozvoji zemědělství je schopna vyrovnávat fluktuace cen nerostných surovin. Oblast je navíc potravinově soběstačná a má kapacity pro export.

Mezi rozvojovými prioritami uvedl získávání zahraničních investic pro technologicky náročné průmyslové výroby, k čemuž jsou připraveny průmyslové zóny, dále rozvoj obnovitelných zdrojů energie, kde zmínil nedávné otevření větrné elektrárny italským investorem, rozvoj dopravní infrastruktury, mj. budování dálnice do Turkestánské oblasti na jihu Kazachstánu, a též výstavbu nového letiště včetně rozšíření leteckých spojů do zahraničí.

V oblasti zemědělství má podporu rozšíření pěstování olejnatých kultur, chovu plemenného hovězího dobytka, výroba krmiv pro hospodářská zvířata, produkce zeleniny ve sklenících, viz investice nizozemských firem, chov ryb a drůbeže.

V rámci pracovní cesty vedoucí českého zastupitelského úřadu dále navštívil, společně s 12člennou podnikatelskou misí zaměřenou na sektor metalurgie, firmu KazChrom, která je jedním z největších světových producentů chromu. V průběhu jednání, jemuž bylo přítomno celé vedení společnosti, byly představeny firmy ZVVZ Group, Sigma Diz, Gantry Rail, Armatury Group, Fluid Engineering, Žďas a GDI technology.

Misi, která ve dnech od 25. do 29. dubna 2022 navštívila osm metalurgických podniků v Pavlodarském, Východokazachstánském, Karagandinském, Žetysuském a Aktjubinském regionu, organizovala zahraniční kancelář CzechTrade Almaty za podpory Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nur-Sultanu (Kazachstán).

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí

Doporučujeme