Podpora „chytrých“ investic prošla Poslaneckou sněmovnou

Novelizovaný zákon by měl omezit podporu čistě výrobních investic.Poslanecká sněmovna podpořila v pátek 7. června 2019 návrh vlády na změnu systému investičních pobídek. Významně omezí podporu čistě výrobních investic. Firmy bude naopak motivovat k tomu, aby investovaly do výzkumu a vývoje, zaměstnávaly výzkumné pracovníky nebo spolupracovaly s univerzitami či výzkumnými organizacemi.

„Dnes již nepotřebujeme léčit vysokou nezaměstnanost novými pracovními místy. Investičními pobídkami se zaměříme na investice, které přinesou České republice další ekonomický růst a prosperitu, investice na vysoké technologické úrovni, orientované na výzkum a vývoj, které v důsledku povedou k vyšší produktivitě firem, ke zvyšování mezd a životní úrovně obyvatel,“ říká Silvana Jirotková, náměstkyně ministra průmyslu a ochodu pověřená řízením agentury CzechInvest.

V případě schválení návrhu Senátem a Prezidentem by měly uvedené změny nabýt účinnosti v poslední čtvrtině roku.
Další stěžejní změnou je kompetenční rozdělení systému investičních pobídek mezi zákon, který stanoví obecné podmínky pro poskytování veřejné podpory, a nařízení vlády, v němž vláda na základě odborné ekonomické analýzy bude moci flexibilně stanovovat konkrétní limity a podmínky podpory podle aktuálních potřeb hospodářství.

Více informací najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Doporučujeme