Podpora chytrých technologických řešení proti koronaviru pokračuje. Chystá se Czech Rise Up 2.0

Další výzvu v programu Czech Rise Up 2.0, kterou se podpoří využívání moderních technologií v medicínských a nemedicínských řešení pro zvládnutí následků koronaviru, chystá Ministerstvo průmyslu a obchodu. A to proto, aby byla Česká republika připravena na případnou druhou vlnu pandemie. V Czech Rise Up 2.0 se tak mají podpořit především projekty z oblasti zdravotnictví, školství a ekonomiky s důrazem na malé a střední podniky.

„Podpora z 2. výzvy úspěšného programu by měla jít například na výzkum vakcín, lékařských výrobků a prostředků, lékařských zařízení, nemocniční a lékařské vybavení, dezinfekci a zdravotnické ochranné pomůcky včetně procesních inovací pro efektivní výrobu,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Peníze půjdou na dokončení průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje, fáze klinického výzkumu, validaci patentů a obdobné nehmotná aktiva, či posouzení shody a certifikaci.“

Program Czech Rise Up 2.0 schválila vláda. Navázat má rychlou podporu projektů proti koronaviru v programu Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19. „Czech Rise Up 2.0 bude financovaný – stejně jako první výzva – ze státního rozpočtu a doplní ostatní programy na podporu výzkumu a vývoje,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko a dodává:  „Podpora se bude poskytovat do výše 75 % nákladů, celková alokace programu bude 300 milionů Kč.“

Za uplynulý měsíc se podařilo předchozí program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19 nejen spustit a on-line administrovat, ale také z něj podpořit celou řadu projektů jako je třeba materiál pro 3D tisk polomasky, tedy „těla“, respirátoru vyvinutého na ČVUT, ochranné membrány z nanovlákna, diagnostika protilátek, výroba celoobličejové masky, dezinfekční LED svítidla, izolace virové RNA nebo vývoj světelných řešení. Ke 14. květnu na MPO přišlo celkem 205 projektů, kde zájemci o podporu požadovaly celkem víc než 550 milionů korun. Podpořeno po dvoustupňovém hodnocení mohlo být 17 z nich.

„ČR programem Czech Rise Up reagovala jako jedna z prvních na světě. S cílem podpořit v duchu Inovační strategie transfer technologií, plošný rozvoj inovačního prostředí, udržení know-how a tvořivost jednotlivců, komunit a průmyslu jako celku. Jde o konkrétní nástroj, který přispívá k rozvoji nové ekonomiky,“ říká koordinátor inovační strategie Robin Čumpelík. Podpora z Czech Rise Up tak zvyšuje soběstačnost a konkurenceschopnost výroby ochranných pomůcek v ČR, inovační potenciál, a tedy přidanou hodnotu produkce. Tím samozřejmě vytváří i nové příležitosti pro export.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme