Podpora členství v EU je v Turecku stále vysoká

Dle aktuálního průzkumu veřejného mínění členství své země v EU podporuje 60 % tureckého obyvatelstva.

Průzkum byl realizován agenturou MetroPOLL koncem roku 2019 ve 35 ditriktech Turecka na vzorku 4 506 lidí. Hlavním výstupem je fakt, že i přes dlouho probíhající přístupové rozhovory je podpora vstupu Turecka do EU mezi místními občany stále vysoká (60 %), avšak pouze 23 % z nich si myslí, že se Turecko opravdu v budoucnu stane členem EU. 
Podpora vstupu do EU není ve všech regionech stejná. Jihovýchod země podporuje vstup do EU s 66 % nejvíce, zatímco na severovýchodě je to 59 %, což je i tak relativně hodně. Ženy (64 %) podporují vstup do EU více než muži (57 %). Vysoká podpora vstupu je pak mezi mladou populací do 24 let a absolventy vysokých škol.
Na drouhou stranu počet tureckého obyvatelstva, které si myslí, že se jejich země stane členem EU, dlouhodobě klesá. Ještě v letech 2016 a 2017 to bylo 30 %, nyní má tento názor pouze 23 % dotázaných.
75 % z těch, kteří podporují členství v EU, očekává vyšší prosperitu a hospodářský rozvoj; 57 % rozvoj demokracie a lidských práv; a 45 % si přeje těžit ze snadného cestování, vzdělávání apod. v Evropě.
Z těch, kteří jsou proti vstupu do EU 59 % věří, že to poškodí tureckou kulturu a identitu, 24 % pak nevěří, že EU má budoucnost; a 20 % se obává, že to poškodí mezinárodní vztahy Turecka s dalšími zeměmi.

Blíže: http://www.hurriyetdailynews.com/support-to-join-the-eu-stands-at-60-percent-150488
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Istanbulu.

• Teritorium: Turecko

Doporučujeme