Podpora digitálních inovací v Mexiku

Hlavní město Mexika bylo spolu se San Franciscem, Amsterdamem, Washingtonem, Bogotou a Reykjavíkem vybráno nadací Bloomberg Philanthropies do projektu, ve kterém nadace věnuje peníze na podporu digitálních inovací.

V rámci projektu budou do chodu samosprávy zapojeny moderní technologie, které pomohou efektivnější správě a řešení problémů těchto měst. Tříletý projekt nabízí uplatnění i pro české IT technologie a řešení.

Mexico City bylo vybráno mezi šest světových metropolí, kterým nadace Bloomberg Philanthropies rozdělí celkem 17 mil. USD na rozvoj digitalizace a využití nových technologií ve veřejné správě. Města byla vybrána s ohledem na jejich dosavadní odhodlání vytvářet propojenější a digitálně inkluzivnější místa pro život.

Současná starostka Mexico City, Claudia Sheinbaum, si jako jednu z hlavních priorit své politiky vytyčila právě podporu zranitelných skupin obyvatel skrze jejich digitální inkluzi. V rámci tříletého programu nadace budou fungovat odborné „inovační týmy či i-týmy“, jejichž cílem bude pomoci místním samosprávám využívat výhody digitálních technologií ke zlepšení veřejných služeb.

Mexico City v posledních letech investuje do digitalizace velké úsilí, ke koordinaci byla zřízena i zvláštní agentura (Agencia Digital de Innovación Pública), která postupně realizuje změny v přístupu k informacím, digitalizaci vnitřních procesů města, on-line přístupu ke službám pro občany, pokrytí veřejných prostranství wifi (celkem 25 000 míst) atd.

Podpora Bloomberg Philanthropies ve výši 1,5 mil. USD má být v Mexico City využita na posílení Jednotného informačního systému pro občany, Jednotného digitálního klíče občana, portálu Otevřených dat a Geografického informačního systému města. Dále se město v rámci projektu zaměří na rozšíření digitalizace administrativních procesů a Tianguis Digital, portál publikující veřejné zakázky města.

Agentura Bloomberg Philanthropies začala financovat i-týmy v roce 2011, aby pomohla starostům integrovat nové technologie do řešení každodenních procesů veřejné správy, a zlepšit tak její služby občanům. Letošní granty se nově zaměřují výhradně na digitální transformaci těchto procesů. Dle zakladatele Bloomberg Philanthropies, Michaela R. Bloomberga, je cílem grantového programu podpořit úsilí měst v digitalizaci, která přinese prospěch všem obyvatelům města.

V předchozích letech nadační program i-týmů spolupracoval již se 43 městy, zejména v USA (např. Seattle, Los Angeles), ale třeba i v Kanadě (Toronto) nebo Izraeli (Tel Aviv, Jeruzalém).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Mexiku (Mexiko). Autorka: Daniela Sedláková.

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme