Podpora environmentálních technologií v Macau a Hongkongu

Mezi společné zájmy Macaa, Hongkongu a čínské provincie Kuang-tung patří např. ochrana životního prostředí, podpora nízkouhlíkové a šetrné výroby.

Macao, Hongkong a jihočínská provincie Kuang-tung jsou území, která se sice v posledních letech vyvíjela odlišně, přesto však vzhledem ke geografické blízkosti řeší řadu shodných problémů – jedná se o místa, která jsou známá extrémně vysokou hustotou zalidnění a kvůli přítomnosti továren i velmi špatnou kvalitou vzduchu.

V rámci iniciativy Greater Bay Area (tedy projektu integrace delty Perlové řeky; dále jen GBA) jsou pro řešení některých environmentálních otázek hledána společná řešení. Mezi společné zájmy Macaa, Hongkongu a Kuang-tung patří např. ochrana životního prostředí, podpora nízkouhlíkové a šetrné výroby.

Z důvodu polohy GBA je poměrně logická i koordinace v oblasti managementu vodních zdrojů. Často ne zrovna šetrné výrobní procesy a rychlá výstavba měst vedly také ke kontaminaci půdy, což je taktéž problematika tematizovaná ve všech městech GBA.

Hongkong a odpadové hospodářství

V případě odpadu čelí jednotlivá města specifickým výzvám. Hongkong je místem, kde je cena pozemků jedna z nejvyšších na světě a současně město trpí velkým nedostatkem dostupného bydlení pro chudší část populace.

Zavážení cenné půdy a její případná kontaminace odpadem proto není dlouhodobě udržitelným řešením. Letos v únoru tak město zveřejnilo strategii nakládání s odpadem, ve které představuje konkrétní opatření do roku 2035, která mají přispět k uhlíkové neutralitě Hongkongu nejpozději v roce 2050.

Např. sklo a plast nyní v Hongkongu nejsou de facto vůbec recyklovány, což bude do budoucna vyžadovat radikální změnu návyků místních obyvatel. V rámci pilotního projektu se nyní místní vláda snaží o zavedení automatů na vracení láhví. Další výzvou bude, jak dále zpracovat takto nasbíraný odpad.

Nakládání s vodními zdroji v Macau

Jednou z konstant v rozpočtovém plánování Macaa je vynaložení zdrojů na zlepšení a modernizaci managementu vodních zdrojů. Zejména stará zástavba v Macau trpí řadou neduhů – mnoho potrubí je velmi zastaralých a v některých případech zde nedochází k řádné separaci odpadních vod.

Plánované akce

Jak Macao, tak i Hongkong pořádají veletrhy zelených technologií. V případě Macaa se jedná o MIECF, jehož letošní edice se uskuteční v hybridním formátu v období 5.–7. srpna 2021. Macao zůstává nadále uzavřeno mezinárodním delegacím, vstup je však umožněn účastníkům z pevninské Číny. Účast online letos není zpoplatněna.

Hongkongské EcoExpo se letos bude konat na konci října, tedy v období od 27. do 30. října 2021. Pro více informací se můžete obrátit na mail GK ČR v Hongkongu.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Hongkongu (Čína).

• Teritorium: Asie | Hongkong | Macao | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme