Podpora poradenství a nákupu certifikátů pro podnikání a průmysl. MPO vyhlásilo výzvu z OP TAK

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje I. výzvu na poskytování poradenských služeb pro malé a střední podniky z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

Žádosti o dotaci v I. výzvě programu Poradenství bude možné podávat od 17. dubna 2023 do 4. září 2023. Cílem výzvy je podpora nákupu poradenských služeb pro MSP za účelem získání certifikátů nebo zpracování hodnocení vodního hospodářství.

Pracovní porada, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

„Cílem výzvy je přispět k rozvoji podnikatelských aktivit a zvýšit jejich konkurenceschopnost. Podporovat budeme nákup poradenských služeb zacílených na získání certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl. Dále podpoříme nákup poradenských služeb na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků, který podnikatelům pomůže dosáhnout snížení její spotřeby,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Podpora bude poskytována formou dotace. Žádosti o podporu mohou podávat podnikatelské subjekty na území České republiky mimo Prahy, přičemž rozhodující je skutečné místo realizace, tedy to území, kde probíhá fyzická realizace projektu. Jedná se o průběžnou výzvu s jednokolovým modelem hodnocení.

„Míra podpory je stanovena maximálně na 50 procent z celkových způsobilých výdajů. Maximální částka dotace činí 1 milion korun, minimální je 50 tisíc korun,“ říká vrchní ředitel sekce fondů EU Marian Piecha.

Zájemci o podporu se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace (API), která je zprostředkujícím subjektem OP TAK a je řízena Ministerstvem průmyslu a obchodu. API pomáhá žadatelům s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu. Agentura je zastoupena ve všech regionech republiky, využít lze i Zelenou linku 800 800 777, kam se mohou zájemci se svými dotazy obracet.

Podrobnější informace k výzvě Poradenství – výzva I. na webu agentury API

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme