Podpora pro české firmy v Indii z projektu PROPEA zahájena

České firmy v Indii mohou od čerpat podporu pro své aktivity. Velvyslanec Milan Hovorka podepsal dne 24. února 2021 Smlouvu o realizaci projektu na podporu ekonomických aktivit (tzv. PROPEA) v Indii na rok 2021 s generálním ředitelem EBTC (European Business & Technology Centre) Poulem V. Jensenem.

EBTC bylo po úspěšné realizaci v roce 2020 vybráno Ministerstvem zahraničních věcí ČR jako realizátor tohoto programu i na rok 2021, a to i díky úspěšné spolupráci se samotnými firmami, které program i EBTC hodnotí jako velmi přínosný.

Projekty PROPEA mohou české firmy využívat při asistenci vstupu a pronikání na indický trh a při podpoře trvalejší přítomnosti na zahraničních trzích. EBTC, jakožto zkušený subjekt s dobrým napojením na místní podnikatelskou i státní správu, je garantem profesionálního servisu a v neposlední další řadě nabízí i komfort komunikace v českém jazyce.

Celkový rozpočet na projekt v Indii je 500 000 Kč, přičemž dotace na služby ve výši maximálně 50 000 Kč na 1 firmu tvoří 70 % z ceny služby. Zbylých 30 % pak představuje vlastní spoluúčast firem.

Jedná se tak o další nástroj pomoci firmám s vybranými aktivitami, jako jsou:

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici,
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy,
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.),
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek,
  • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku,
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí,
  • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb,
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb,
  • využití technického zázemí.

Další podrobnosti k projektu jsou uvedeny na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR – informace k PROPEA. Zároveň upozorňujeme i na informativní stránky věnované tomuto projektu (ke spuštění během března 2021) na webové stránce www.propea.cz.

V případě zájmu o výše uvedené služby v Indii prosím kontaktujte Velvyslanectví ČR v Dillí (commerce_delhi@mzv.cz), nebo přímo realizátora projektu firmu EBTC (onderkova@ebtc.eu).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dillí (Indie). Autor: Milan Dostál, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Indie | Zahraničí

Doporučujeme