Podpora pro MSP z Evropské unie obchodující s Íránem

Helpdesk pro hloubkovou kontrolu v souvislosti se sankcemi EU (Due Diligence Helpdesk on EU Sanctions) je služba financovaná Evropskou unií.

Kanisorn Pringthongfoo / Shutterstock.com

Jejím cílem je poskytnout podporu zejména malým a středním podnikům z Evropské unie, které jsou ochotné se angažovat v Íránu, a zajistit tak, aby postupovaly řádně v souladu s právními předpisy EU a Společného komplexního akčního plánu (JCPoA).

Helpdesk poskytuje bezplatnou podporu malým a středním podnikům (MSP) z EU při provádění hloubkové kontroly dodržování omezujících opatření (sankcí) EU u konkrétních obchodních projektů v Íránu a usnadňuje práci při realizaci jejich legitimních obchodních příležitostí v Íránu a financování legitimních obchodních aktivit v Íránu evropskými bankami, což dokazuje, že EU je odhodlána i nadále plnit své závazky v rámci JCPoA.

Informační služby Helpdesku – důvěrné konzultace

Jednotlivé evropské MSP mohou zadávat dotazy panelu odborníků prostřednictvím formuláře na webových stránkách Helpdesku a získávat nejdůležitější důvěrné informace ke svému konkrétnímu projektovému záměru. Na Helpdesku si mohou evropské malé a střední podniky ověřit, jestli se na jejich plánované podnikatelské činnosti vztahují sankce EU, a jaká má být úroveň požadované hloubkové kontroly.

Informační materiály

Malé a střední podniky Evropské unie mohou z webových stránek Helpdesku stahovat informační materiály o sankcích EU a požadavcích na hloubkovou kontrolu íránského podnikatelského prostředí. Helpdesk rovněž vydává pravidelný zpravodaj, v němž popisuje postupy hloubkové kontroly všeobecně používané v nově vznikajících podnikatelských odvětvích, které jsou pro unijní MSP zajímavé. Na webových stránkách Helpdesku jsou pravidelně publikovány zprávy z Iránu, aby unijní MSP měly aktuální informace o nejdůležitějších novinkách z íránského podnikatelského prostředí.

Webináře

Pro evropské MSP podnikající v Íránu Helpdesk nabízí webináře, na kterých renomovaní odborníci hovoří o sankcích EU a dalších požadavcích na dodržování požadavků hloubkové kontroly při obchodování s Íránem.

Postup Helpdesku při hloubkové kontrole

Malé a střední podniky EU mohou pro podání žádosti o provedení hloubkové kontroly v souvislosti se sankcemi použít nástroj Sanctions Due Diligence Analysis Tool. Žadatelé budou vyzváni, aby uvedli několika údajů (jméno kontaktní osoby/e-mailovou adresu pro následnou komunikaci, jejich členský stát/počet zaměstnanců/roční obrat za účelem ověření, zda žadatelem je malý nebo střední podnik z EU).

Dále bude firma požádána, aby uvedla svého potenciálního íránského obchodního partnera, u kterého žádá o provedení hloubkové kontroly. S veškerými údaji malých a středních podniků EU se zachází v souladu s nařízeními GDPR a tyto údaje nejsou sdíleny se subjekty mimo EU.

Jakmile Helpdesk obdrží požadované informace, bude provedena úvodní hloubková kontrola na základě vlastního prohlášení a podkladové dokumentace, předložené navrhovaným íránským obchodním partnerem, a dále ověření v databázích sankcí EU.

Bude-li třeba, tak v případech, u kterých je nutné zajistit dodržování restriktivních opatření (sankcí) EU, budou dány k dispozici další nástroje pro hloubkové ověřování. Po dokončení hloubkové kontroly, předá Helpdesk malým a středním podnikům EU podrobný protokol o výsledcích hloubkové kontroly.

Více informací o Helpdesku a jeho bezplatných službách je k dispozici na webu Sanctions Helpdesk nebo v dokumentu EEN.

V případě dotazů (nebo zájmu o uspořádání společné akce pro více českých firem, kde se dozvíte bližší podrobnosti o této formě podpory) nás neváhejte kontaktovat: O. Hrdlička, tel: 532 194 918, e-mail: hrdlicka@rhkbrno.cz.

• Teritorium: Asie | Evropa | Írán | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme