Podpora pro výzkum a vývoj: MPO vypsalo výzvu z programu Proof of Concept

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo 16. listopadu 2020 V. výzvu programu Proof of Concept v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK). Alokace je stanovena ve výši 50 milionů korun.

  • Výzva je určena malým a středním podnikům.
  • Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 23. listopadu 2020 do 15. března 2021.

V rámci výzvy mohou firmy získat podporu na ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi.

Cílem je posílení vazeb mezi výzkumnými organizacemi (VO) a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti firem. Nově jsou podporovány aktivity typu testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v reálných provozních podmínkách, verifikace výkonnosti, demonstrační aktivity, pilotní projekty a další činnosti směřující ke zdokonalování a dopracování prototypu a nasazení nového produktu/procesu/služby na trh.

Zájemci o dotaci z této Výzvy se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace (API), která je zprostředkujícím subjektem OP PIK a je zřízena Ministerstvem průmyslu a obchodu. Agentura pomáhá žadatelům s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu.

API má regionální kanceláře ve všech krajích republiky, kde poskytuje individuální konzultace ke konkrétním projektům a pořádá odborné tematické semináře. Agentura také provozuje zelenou linku, kam se mohou se svými dotazy obracet zájemci o dotace z celé České republiky.

Podrobnosti jsou k dispozici na webu ministerstva a na stránkách agentury API.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme