Podpora průmyslu čipů v EU

Členové evropského Parlamentu stanovili 15.února svou vyjednávací pozici ke dvěma návrhům zákonů, které se snaží zajistit dodávky čipů EU podporou výroby a inovací a zavedením mimořádných opatření proti jejich nedostatku.

Jedná se o zákon o čipech, jehož cílem je posílit technologickou kapacitu a inovace v oblasti čipů v EU, a dále o zákon o společném podniku čipů.  Poslanci Evropského parlamentu přijali 594 hlasy pro, 15 proti a 27 se zdrželo hlasování k návrhu společného podniku. Ten zavádí opatření předpokládaná v rámci iniciativy „Chips for Europe“. Cílem je podporovat budování kapacit ve velkém měřítku prostřednictvím investic do celoevropské a veřejně přístupné infrastruktury výzkumu, vývoje a inovací.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme