Podpora rozvoje turistiky v Albánii – jedna z hlavních priorit albánské vlády

Podpora rozvoje turismu a zařízení pro rekreaci je jednou z priorit albánské vlády, která si je vědoma jistých rezerv v kvalitě infrastruktury a ubytovacích kapacit potřebné úrovně, což považuje za velkou výzvu v turistickém sektoru Albánie. Stejné úsilí vláda věnuje i rozvoji nového odvětví turistiky v zemi – agroturistice.V rámci podpory „elitní turistiky“ albánská vláda proto poskytuje zvýhodněné podmínky investorům do čtyř a pětihvězdičkových hotelů, daňová zvýhodnění, mj. při odvádění daně ze zisku a z nemovitostí, a to na deset let. Ze současných 20 % na 6 % vláda snížila nyní i daň z přidané hodnoty na všechny služby ve špičkových hotelech a resortech. Vláda rovněž spolupracuje s mezinárodními finančními institucemi, jako jsou Světová banka a Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj na implementaci projektů rozvoje turismu v zemi. Formou úvěrů a grantů má být do turistického sektoru v Albánii za pomoci těchto institucí investováno v nejbližších letech kolem 250 mil. EUR.

O pobídkách albánské vlády pro zahraniční investory do rozvoje špičkové turistické infrastruktury hovořil při své návštěvě České republiky a jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR s ministryní Klárou Dostálovou v lednu 2019 také albánský ministr životního prostředí a turistiky Blendi Klosi. Klosi pozval české investory a turistické operátory podílet se na zkvalitňování a propagaci turistiky do Albánie.

Na albánský trh aktuálně v loňském roce vstoupili a z pobídek pro špičkové hotely budou těžit i hoteloví giganti Marriot a Hyatt.

Albánská vláda chce ukončit i éru budování nových tzv. turistických vesniček na zelené louce, či spíše pláží, které jen málo přispívají k rozvoji turistického průmyslu v zemi. Naopak podpoří svými pobídkami právě špičkové hotelové resorty.

Albánská vláda se snaží rovněž podpořit rozvoj celoroční turistiky i v jiných než pobřežních letoviscích u Jaderského a Jónského moře. Její program „100 vesnic“ je zaměřen na budování turistické infrastruktury v tradičních osídleních v přitažlivých horských lokalitách. Zejména čeští turisté jsou v Albánii populární pro vyznávání horské turistiky. Někteří již dnes působí jako dobrovolníci při budování turistické infrastruktury v horských oblastech. Přispívají tak k rozvoji rodící se agroturistiky v zemi a know-how při tom získané se chystají proměnit v komerční projekty.

Rozvoj agroturistiky podpoří i albánská vláda, která se k tomu chystá využít italský a řecký model podpory. Již od příštího roku se na podnikatele v agroturistice budou vztahovat podobné daňové výhody po dobu 10 let, jako v oblasti špičkových hotelových resortů.

Navázat kontakty v oblasti agroturistiky se za podpory ZÚ Tirana snaží i čeští a albánští podnikatelé, jejichž zástupci se účastnili mise do ČR organizované ve spolupráci ZÚ Tirana, Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Rozvíjející se „elitní“ turistika i agroturistika v Albánii je tak velkou příležitostí jak pro velké zahraniční investory, tedy i české, tak i pro menší investory a firmy podnikající v agroturistice. Právě dosavadní práce českých dobrovolníků na tomto poli signalizuje atraktivitu agroturistiky a horské turistiky v Albánii a velký potenciál pro spolupráci českých a albánských partnerů v této oblasti turistiky.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tiraně (Albánie). Autor: Svatopluk Opěla, vedoucí obchodně ekonomického úseku.

• Teritorium: Albánie | Evropa | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme