Podpora Ukrajiny v podobě větší liberalizace obchodu s EU prodloužena

Rada na svém zasedání 25. května přijala nařízení na obnovení dočasné liberalizace obchodu a další obchodní koncese do června roku 2024. Tímto krokem obnovuje pozastavení všech cel, kvót a opatření na ochranu obchodu pro ukrajinský vývoz do EU.

Tato opatření jsou realizována s cílem pomoci Ukrajině udržet stabilitu obchodních vztahů s EU a udržet její ekonomiku v chodu za velmi náročných okolností.

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme