Podpora výzkumu z EU po roce 2020

S rokem 2020 skončí současný Rámcový program pro výzkum a inovace – Horizon 2020. Evropská Komise toto léto představila návrh nového rámcového programu, Horizon Europe, jehož čas přijde se začátkem nového desetiletí, v lednu 2021.Nový program slibuje vyšší rozpočet, otevřenější přístup k vědeckým informacím a větší zapojení občanů do identifikace priorit výzkumu.

Do současně probíhajícího rámcového programu Horizon 2020 se představila Česká republika zatím ve 5657 kvalifikovaných návrzích na projekt. Financovaných EK je 898 účastí. Nejvíc projektů s českou participací je financovaných v rámci akcí Marie Skłodowska-Curie, Inteligentní, ekologické a integrované dopravy a Informačních a komunikačních technologií.

TA ČR věří, že s novým rámcovým programem zapojení českých výzkumných pracovníků poroste. Toto očekávání je založeno především na návrhu desetiprocentního navýšení rozpočtu (o cca 120 milionů EUR) oproti současnému programu, otevření přístupu k vědeckým informacím v Evropě a hlavně většímu uplatnění Seal of Excellence. Že se blýská na lepší časy ale také vyplývá z příslibu eurokomisaře pro výzkum, vědu a inovace, Carlose Moedase, který na své poslední návštěvě České republiky v červnu 2018 vyjádřil, že Unie má v plánu více podporovat propojení českých institucí se špičkovými pracovišti v daném oboru v Evropě.

Eurokomisař v rámci svého projevu také potvrdil, že podporu z programu Horizon Europe bude možné kombinovat i s podporou ze strukturálních fondů, které se tím pádem nabízí jako možný zdroj pokrytí peněz, které by jinak měl financovat státní rozpočet. Mimo jiné také podpořil značku Seal of Excellence pro její užitečnost.

Horizon Europe si ve svém návrhu bere za cíl obecné zlepšení přístupnosti financování na regionálních úrovních.

Pečetí Seal of Excellence se označují kvalitní projekty, jež z důvodu limitovaných finančních prostředků nedosáhly na podporu Evropské unie. Užívání této pečeti by mělo být v Horizon Europe rozšířeno. TA ČR již nyní úspěšně financuje projekty se Seal of Excellence, nástroje SME Instrument fáze 1. Horizon Europe si ve svém návrhu bere za cíl obecné zlepšení přístupnosti financování na regionálních úrovních.

Dále nově navyšuje podporu ochrany životního prostředí a řešení otázek bezpečnosti migrace a klade větší důraz na synergie s ostatními EU programy ve formách European Partnerships a Co- -funded European Partnerships. I přes tyto změny zůstávají dotace jako základní model financování a finanční nástroje je pouze doplní tam, kde to bude vhodné.

Mise: Globální výzvy

Nový rámcový program také uvádí do popředí novou zajímavou formu podpory určité oblasti, a to takzvané Mise. Podle eurokomisaře Moedase jsou Mise velkým pokrokem z hlediska důležitosti dopadu. Jejich hlavní úloha je totiž hledat řešení na globální výzvy společnosti a jejich úspěšnost se bude měřit právě podle ekonomického/inovačního dopadu na společnost. I přes to, že hlavní myšlenka Misí je podpořit aplikovaný výzkum, bude mít teoretický výzkum v konceptu Misí svoji roli, a to konkrétně vyplnit mezery ve vědomostech, na kterých projekty aplikované vědy staví.

Členské státy, samotní občané a především ti, kteří z grantů na Mise čerpají, by se měli podílet na nominaci témat, pod kterými se budou Mise vypisovat. Komunikace veřejnosti a zapojení občanů Evropy do EU aktivit na podporu vědy a výzkumu je oblast, na kterou nový rámcový program nově klade důraz. Evropská unie doufá, že tato snaha pomůže nejen navýšit zájem evropských vědců se do programů zapojit, ale k tomu i zvrátit klesající důvěru Evropanů ve vědu.

Převzato z magazínu TA.Di vydávaném Technologickou agenturou ČR, autor: Táňa Perglová

Doporučujeme