Podpora z Programu Záruka zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2022

Záměrem programu je doplnit stávající modality projektové bilaterální zahraniční rozvojové spolupráce o nástroj záruky za úvěr k financování investic v rozvojových zemích.

Program se týká zemí, které mají zřetelný a udržitelný rozvojový dopad (např. vznik pracovních míst, zavedení environmentálně šetrnější technologie atp.). Žádosti o podporu z programu Záruka pro rok 2022 přijímají pobočky Národní rozvojové banky do 31. března 2022.

Ilustrační fotografie

Program Záruka zahraniční rozvojové spolupráce vytvořený v součinnosti Ministerstva zahraničních věcí s Českou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB), která byla přetransformována na Národní rozvojovou banku, poskytne nově pro rok 2022 ručení až do výše 80 % za komerční úvěr u některé z tuzemských bank na udržitelnou investici v rozvojové zemi a navýšením maximální záruky na 50 mil. Kč. Doba ručení může činit až 8 let.

Podnikatelský subjekt, který bude o záruku žádat, může být jednak český, jednak místní, ovšem předpokládá se vazba na ČR, neboť zaručovaný úvěr musí být sjednaný u české komerční banky. V ideálním případě se bude jednat o místní pobočku české mateřské společnosti. Program Záruka lze nově využít vedle investičních nákladů také na krytí provozních výdajů.

Záruka sníží rizikovost investic na rozvojových trzích, měla by stimulovat banky k ochotnějšímu zprostředkování financování a firmy k rizikovějšímu investování. Zásadním přínosem finančních nástrojů ZRS je mobilizace dodatečných prostředků soukromého sektoru ve prospěch udržitelného rozvoje partnerských zemí. Pákovým efektem jsou tyto zdroje mobilizovány při relativně nízkém vkladu veřejných prostředků na bázi návratného financování.

Podmínkou podpory je udržitelnost investice, její konkrétní rozvojový dopad v zemi realizace (zejména v podobě zvyšování místní zaměstnanosti, předávání know-how, technologií, atp.), jakož i dodatečnost (adicionalita) vložených veřejných prostředků.

Informace nejen o programu na webu Národní rozvojové banky

Kromě rozvojových přínosů představuje program i novou příležitost pro české firmy, jak se snáze investičně etablovat na rozvojových trzích se zvýšenou mírou rizika. Podnikatelské subjekty mohou v příslušném teritoriu a odvětví také postupně využít různé nástroje podpory (z těch rozvojových může jít např. o posloupnost (1) studie proveditelnosti financovaná programem B2B České rozvojové agentury, následně (2) investiční projekt podpořený programem Záruka; lze pochopitelně uvažovat o dalších návaznostech). Subjekty si ovšem musí být vědomy celkových limitů veřejné podpory dle pravidel EU (de minimis atp.).

• Teritorium: Afrika | Amerika | Asie | Evropa | Zahraničí

Doporučujeme