Podpora začínajících inovačních firem v plzeňském kraji pokračuje i v roce 2023

V úterý 24. ledna 2023 proběhlo závěrečné vyhodnocení druhého ročníku inkubačního programu. Podpořené firmy prezentovaly, kam se díky odborníkům a dotaci od Plzeňského kraje ve svém podnikání posunuly. Do dalšího ročníku se zájemci mohou hlásit do 6. února.

V technologickém centru BIC Plzeň na Borských polích se sešli zástupci Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), města Plzně, Plzeňského kraje, mentorů, expertů a organizací, které v Plzeňském kraji podporují rozvoj inovativního podnikání, aby si vyslechli zhodnocení inkubačního programu a seznámili se s tím, jakého pokroku jeho účastníci dosáhli.

Druhý ročník inkubačního programu | Plzeňský kraj

„Prostřednictvím inkubačního programu Plzeňský kraj ve spolupráci s městským inovačním centrem BIC Plzeň v roce 2022 podpořil rozjezd dalších čtyř nadějných inovačních startupů z regionu. Všechny zúčastněné firmy přicházejí s produkty, které mají potenciál řešit celospolečenské problémy, jako je bezpečnost, plynulost dopravy, ukládání energií či hospodaření s vodou,“ řekl Petr Vanka, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropské záležitosti.

Startup nextdrop s.r.o. založený v roce 2020 výzkumnými pracovníky ZČU se zaměřil na minimalizaci ztrát a úniků vody. Primární vizí mladého startupu je právě udržitelné hospodaření s vodou. Toho chce dosáhnout automatizací klíčových ovládacích prvků vodovodních systémů – elektromagnetických ventilů a jejich ovládáním pokročilými algoritmy na základě dat.

„Inkubace nám přinesla asi to nejcennější, co technologický startup ve svém začátku potřebuje, a tím je kritická zpětná vazba, protože mít dobrý nápad v podnikání často nestačí. Mentoring nám tak umožnil detailně diskutovat náš záměr s odborníky z rozdílných oblastí, ať už se jednalo o přípravu podnikatelského plánu, marketing nebo právo. Dotace nám pak výrazně pomohla s náklady na certifikací, která je nezbytná pro uvedení naší řídící jednotky na trh,“ zhodnotil účast v programu František Mach, jeden ze zakladatelů nextdrop s. r. o.

Druhý ročník inkubačního programu | Plzeňský kraj

Společnost Pinflow energy storage, s.r.o. založili v roce 2017 vědci z výzkumného centra NTC ZČU a z VŠCHT v Praze. Našli řešení, jak ukládat elektrickou energii pro nemobilní aplikace. Vyvinuli, vyrábějí, zdokonalují a prodávají nehořlavé a nevýbušné baterie s vysokou životností. Zákazníky mají v šestadvaceti zemích. Pinflow sbírá řadu ocenění, včetně ceny Neuron 2022 za propojení vědy a byznysu.

Podobně jako ostatní firmy zařazené do loňského inkubačního programu, Pinflow kromě finanční podpory 200 tis. Kč od Plzeňského kraje využila také konzultace s odborníky. Z čistě vývojářské firmy se stává firma výrobní. Doposud ruční výroba se postupně automatizuje tak, aby firma byla schopná přizpůsobit se extrémně rostoucí poptávce trhu. Přínosy inkubačního programu popsal jednatel firmy Jiří Vrána v krátkém videu.

Společnost RoadTwin s.r.o. vyvinula webovou aplikaci TraMod umožňující modelování dopravy ve městech. Tu využívá i město Plzeň. Protože je řešení plně serverové, mohou zástupci města či regionu snadno vytvářet různé dopravní scénáře. Dopady uzavírek či vybudování silničního obchvatu je tak možné ověřit rychle, bez nutnosti instalace a znalosti dopravního softwaru nebo využití služeb dopravních specialistů.

Druhý ročník inkubačního programu | Plzeňský kraj

Kde spatřují největší přínos inkubace? Jednatel RoadTwin, Daniel Beran v průběhu úterní prezentace uvedl, že je program přivedl k důkladné práci s business plánem a poskytl kontakty a prostředky na odborníky z oblastí, kde získávají nové kompetence.

Firma JALUD Embedded s.r.o. se zabývá detekcí zvuků nebezpečných situací, jako například panických výkřiků, výstřelů nebo tříštění skla. Její detektory umožňují složkám IZS rychleji zasáhnout na místě a zvýšit tak úspěšnost při záchraně životů i majetku.

Díky inkubačnímu programu si zakladatelé firmy Lukáš Svoboda a Jakub Vališ například ujasnili, na jaké typy zákazníků a jaké cílové země se zaměřit. Část dotace proto využili k získání certifikace pro americký trh. Detektory jsou již kromě Plzně nasazeny i v dalších městech po celém světě.

BIC Plzeň aktuálně přijímá přihlášky do jarního běhu inkubačního programu 2023

„Novinkou pro letošní rok je navýšení dotace až na 400 tis. Kč a díky podpoře města Plzně i možnost vstoupit do programu dvakrát ročně. Aktuálně se zájemci mohou hlásit do jarního běhu, a to do 6. února,“ vyzývá začínající inovátory senior konzultantka BIC Plzeň Lenka Palánová.

Redakčně upravená tisková zpráva plzeňského kraje

• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme