Podpora zahraničních investic v Srbsku

Srbsko má v posledních letech velmi propracovaný a funkční systém podpory zahraničních investorů. Výsledkem je historicky rekordní výše přímých zahraničních investic (FDI) za loňský rok.

FDI dosáhly částky 4,416 mld. EUR (tj. přes 100 mld. CZK). Za deset let, tzn. od roku 2012, se z úrovně 1,009 mld. EUR zvýšil objem investic více než 4,5krát. Výše FDI dosahuje unikátního podílu 73 % HDP.

Ilustrační fotografie

Je nesporné, že Srbsko je nyní značně atraktivní a zajímavou destinací pro zahraniční podnikatele především z důvodu pokračujících růstových trendů národní ekonomiky. Vysoké hodnocení získalo Srbsko například za zvládnutí pandemie covidu-19 (CNN 2021, BBC News 2021), atd. Ekonomický propad HDP činil pouze -1 % v r. 2020, což je jeden z nejlepších výsledků v Evropě. Následný hospodářský boom pak dosáhl dokonce na úroveň +7,5 % v roce 2021 (pozn. údaj za rok 2022 dosud není uveden).

Z veřejně dostupných zdrojů lze rovněž zaznamenat, že například dle Financial Times bylo Srbsko uvedeno na 1. místě ve světě (Greenfield FDI Performace 2019) a na 1. místě v Evropě (Greenfield FDI Performance 2020). Třetím rokem za sebou je rovněž Srbsko na 1. místě z hlediska počtu pracovních míst vytvořených FDI na milion obyvatel (IBM Global Locations Trends). Unikátní je rovněž pokles nezaměstnanosti v této balkánské zemi, kde za deset let z původní úrovně 24 % činí aktuální hodnota 8,9 % (MF – leden 2023).

ExportMag.cz: Česká firma uspěla v Turecku s dodávkami pro plynovody

Mezi významná pozitiva při rozhodování o vstupu do Srbska uvádějí zahraniční investoři dle srbské rozvojové agentury RAS pokračující růstový trend národního hospodářství, stabilní měnový vývoj, podnikatelské prostředí (např. 9. místo ve světě z hlediska stavebních povolení dle World Bank Doing Business List), velmi konkurenční operační náklady (konkrétně např. cena práce – měsíční průměrná čistá mzda cca 700 EUR, daň ze zisku právnických osob 15 % (pozn. v ČR – 19 %)

Dále cena kancelářských prostor – v průměru 6,3 m2 za 100 EUR/měs.), státem podporované vědeckotechnické parky o rozloze 54,2 km2, optimální geografická poloha a budovaná dopravní infrastruktura, bezcelní přístup k 1,3 mld. spotřebitelům (EU, UK, EFTA, CEFTA, Turecko, USA, EAEU, Japonsko, Austrálie), dostupnost kvalifikovaných sil s vysokoškolským vzděláním v oblasti vědy a technických oborů (15. místo ve světě – High Proficiency Score), atd.

Zahraniční investory láká do Srbska značná vládní podpora FDI a současné investiční pobídky. Srbský systém je řešen efektivní národní legislativou s rozlišením pro oblasti přímých investic, daní, cel, zaměstnanosti, svobodných zón, stavebních pozemků, atd. Speciální pobídky byly vytvořeny rovněž například pro filmový průmysl.

Ilustrační fotografie

Rozhodující faktory FDI

V oblasti přímých investic jsou pro státní podporu a benefity rozhodující tři faktory – průmyslový sektor, umístění investice a velikost společnosti. Tyto pobídky jsou určeny pro zpracovatelský průmysl, potravinářství a hoteliérství. Příjemcem podpory musí být místní právnický subjekt, objem kapitálové investice v rozmezí 100 000–2 000 000 EUR, vytvoření 10–70 nových pracovních míst. Kompenzace může dosáhnout 50 % pro velké společnosti a 60 % pro střední a malé podniky.

V rámci daňových pobídek nabízí Srbsko firmám až 10 let daňových prázdnin (při objemu dlouhodobého hmotného majetku min. 8,3 mil. EUR a vzniku min. 100 pracovních míst). Speciální daňové podmínky jsou stanoveny pro startupy, vědu a výzkum, duševní vlastnictví, atd.

Srbsko má celkem uzavřeno 59 platných smluv o zamezení dvojímu zdanění včetně České republiky, se kterou má podepsanou rovněž Dohodu o podpoře a ochraně investic a Smlouvu o sociálním zabezpečení.

Podpora při vytváření nových pracovních míst patří mezi klíčové segmenty investičních pobídek v Srbsku. Dle rozsahu může dosáhnout až 75 % nákladů na daň ze mzdy (pro 100 a více nových pracovních sil). V menším rozsahu pak 70 % (10–99 nových zaměstnanců), 65 % (méně než 10 nových zaměstnanců). Pracovníci v rámci FDI musí být minimálně šest měsíců předtím registrováni v Srbsku jako nezaměstnaní.

Zajímavé příležitosti nabízí v Srbsku rovněž svobodné zóny, kterých je v současné době 15, a to většinou v blízkosti největších srbských měst. Tyto zóny jsou určeny pro zahraniční investice v objemu více než 3 mil. EUR, minimálně 100 zaměstnanců v průběhu prvních dvou let a rovněž podmínkou je, aby z investice plynul pozitivní efekt na zahraničně obchodní bilanci Srbska. Za poslední rok dle dostupných statistik vykazují svobodné zóny v Srbsku zaměstnání pro více než 42 000 zaměstnanců ve 227 společnostech, které dosáhly celkového obratu 5 miliard EUR, což představuje cca 11% podíl na celkovém exportu této balkánské země.

Ilustrační foto

Dominantními hospodářskými sektory z hlediska investic jsou přitom automobilový průmysl, elektrotechnický průmysl, ICT, finanční a bankovní služby, zemědělství a potravinářství, textilní průmysl, strojírenství, chemický a farmaceutický průmysl, atd.

V Srbsku operuje v současné přes 200 významných zahraničních společností mj. Microsoft, Stellantis N.V., Fiat Chrysler Automobiles, Siemens, Stada Group / Hemofarm, Panasonic, Continental, Michelin, Bosch, Brose, Tigar Tyres, Swarovski, Magneti Marelli, Yazaki, Nestle, Dr. Oetker, Swarovski, Toyo Tires, Heineken, atd.

Velmi úspěšné jsou v Srbsku i investiční vstupy českých společností. Zmínit lze například akvizici skupiny PPF do telekomunikační společnosti Telenor a do srbského mobilního bankovnictví, akvizici společnosti SEBRE do filmových studií Avala Studios Beograd a developerského projektu Marina Dorćol, akvizici karlovarské společnosti Mattoni 1873 do tradičního výrobce srbských minerálních vod Knjaz Miloš, akvizici leteckých opraváren JAT-Tehnika českou společností Avia Prime, kapitálový vstup ostravského holdingu CE Industries do chemického koncernu Beohemija či greenfield investici společnosti IMG Automotive Group na výrobu plastových součástek a polotovarů pro automobilový průmysl, která bude slavnostně inaugurována koncem dubna 2023.

Česká republika se proto bezesporu řadí v posledních letech mezi významné zahraniční investory v Srbsku. Tento zájem bude bezesporu pokračovat rovněž v dalších letech, přičemž právě podmínky a možné využívání státní podpory FDI může sehrát při rozhodování českých společností důležitou roli.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bělehradě (Srbsko). Autor: Miroslav Čančík, rada-vyslanec.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme