Podporované veletržní akce v zahraničí a jak na ně

Veletrhy jsou účinným marketingovým nástrojem pro prezentaci firmy, o tom není žádných pochyb. Zkušenosti dokazují, že podpora veletržní účasti zůstává nadále jedním z klíčových způsobů, jimiž ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a CzechTrade mohou přispět k navazování a upevňování obchodních vztahů s ostatními zeměmi, podpoře a diverzifikaci českého exportu, ale hlavně k úspěšnosti českých exportérů na zahraničních trzích.

Zvláštní význam hraje státní podpora veletržní účasti hlavně ve vzdálených perspektivních zemích, jejichž trhy jsou pro české firmy lákavé, avšak hůře dostupné a vstup na ně obnáší řadu rizik.

Zvláštní význam hrají hlavně ve vzdálených perspektivních zemích, jejichž trhy jsou pro české firmy lákavé, avšak hůře dostupné a vstup na ně obnáší řadu rizik. Zároveň poskytují zahraničním partnerům záruku důvěryhodnosti českých vystavovatelů nezbytnou pro navázání prvních kontaktů. Českým vystavovatelům pak umožňují získat nové obchodní partnery, navázat osobní kontakty, zviditelnit firemní produkci široké veřejnosti, získat nové prodejní kanály nebo zmapovat konkurenci.

Agentura na podporu exportu CzechTrade a MPO proto každoročně přicházejí s projekty společných účastí na mezinárodních výstavách a veletrzích, které se dlouhodobě těší oblibě u podnikatelské veřejnosti. Cílem těchto aktivit je podpořit české firmy v jejich pronikání na zahraniční trhy. Podpora firemní prezentace na veletrzích má tři podoby:

  • komplexní servis ve společné expozici, spojený se službami zahraničních kanceláří agentury CzechTrade,
  • oficiální účasti ministerstva průmyslu a obchodu,
  • projekty CzechTradu NOVUMM a NOVUMM KET.

Společná expozice s asistencí zahraničních kanceláří CzechTrade

Aby prezentace na veletrhu přinesla kýžené ovoce v podobě nových zakázek, je nutná pečlivá příprava. Zahraniční zástupci agentury CzechTrade proto kromě organizování společné expozice nabízejí komplexní servis přípravy a realizace osobní účasti, popř. katalogové prezentace, s řadou doprovodných asistenčních služeb.

Patří sem např. individuální oslovení zahraničních potenciálních partnerů v místním jazyce s nabídkou spolupráce, a to s cílem podchytit jejich zájem o setkání na veletrhu, osobní asistence během veletrhu, speciální prezentace firmy nebo organizace a aktivní účast při jednáních s obchodními partnery.

Vystavovatelé obdrží doporučení, jak jednat s místními obchodními partnery, a praktické rady od informací o veletrhu a umístění expozice přes ubytování a dopravu až po užitečné kontakty.

Díky akvizičním službám zahraničních pracovníků před konáním veletrhu navštěvují společný stánek potenciální obchodní partneři, což představuje zvýšení šancí na úspěšně uzavřený kontrakt. Po akci je vystavovatelům nabídnuta pomoc v případě další komunikace s navázanými kontakty.

Společnou účast připravuje CzechTrade firmám na klíč a klient tím tak ušetří čas, finance i starosti. Pracovník CzechTradu komunikuje s veletržní správou i realizátorem stánku, vyřeší veškerou administrativu, je schopný vyjednat slevu či vhodné umístění. Firmy se tak prezentují ve velké důstojné národní expozici, která láká pozornost návštěvníků veletrhu. Kromě prezentací na veletrzích organizuje agentura CzechTrade i mise českých podnikatelů do zahraničí, v konkrétním oboru a s pečlivě připraveným programem.

Velký úspěch prezentačních akcí potvrzuje firma Smart Heating Technology z konference All Energy, kterou měla v gesci britská pobočka agentury CzechTrade. „Děkujeme agentuře CzechTrade za precizní přípravu pavilonu na konferenci All Energy. Perfektní organizace naší firmě umožnila úspěšně prezentovat technologii na využití biomasy pro farmáře, díky čemuž se nám podařilo již na konferenci získat první předobjednávku,“ poděkoval agentuře CzechTrade Josef Vávra, který společnost Smart Heating Technology na akci zastupoval.

Oficiální účasti ministerstva průmyslu a obchodu

Podpora českých podnikatelských subjektů ministerstvem průmyslu a obchodu na veletrzích a výstavách v zahraničí je dlouhodobě pozitivně vnímána jako způsob propagace českých firem ve spojení se značkou České republiky ve světě.

Výběr podporovaných veletrhů provádí MPO ve spolupráci s podnikatelskou reprezentací a v souladu s aktuální Exportní strategií ČR na roky 2012–2020. V úvahu je brána také Mapa globálních oborových příležitostí. Rozhodujícími kritérii pro zařazení veletrhu jsou oborové priority, exportní potenciál jednotlivých odvětví českého průmyslu a teritoriální hledisko.

Realizace programu vychází z Podmínek pro organizování a financování českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí, které stanoví zásady účasti pro vystavovatele pro dané období, vymezují jednotlivé kategorie těchto účastí a formu poskytované podpory.

Na české oficiální účasti může získat podporu tuzemská firma, která podá přihlášku k účasti a jejíž exponátová náplň představuje nabídku zboží nebo služeb české provenience, je v souladu s pravidly EU o původu zboží a odpovídá nomenklatuře daného veletrhu.

Pro firmy je samotná účast velmi snadná. Zejména v případě kategorií společných expozic A a B stačí zaslat vyplněnou přihlášku. Po zařazení mezi vystavovatele následuje spolupráce s pověřenou realizační firmou, která celou akci zabezpečuje. Méně častá kategorie C pracuje na principu proplacení odpovídajícího finančního příspěvku na individuální, nomenklaturně rozptýlenou expozici. Je však třeba vzít v úvahu, že počet vystavovatelů na každé akci je limitovaný velikostí výstavní plochy, kterou má ministerstvo k dispozici, a proto jsou i přihlášky přijímány jen do naplnění kapacity.

Detailní informace k podmínkám účasti naleznou zájemci na webu ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/podpora-exportu/vystavy-veletrhy/.

V posledních letech se pro společné české expozice na mezinárodních zahraničních veletrzích úspěšně používá jednotný vizuální styl, který se setkává s všeobecně pozitivním ohlasem jak ze strany samotných vystavovatelů, tak i návštěvníků. Expozice společně s doprovodnou propagací viditelně přispívá k posílení image českých oficiálních účastí. Vhodně vytipované doprovodné aktivity výrazně podporují prezentaci českých firem na daném veletrhu. Zahrnují např. odborné semináře, workshopy, tiskové konference, setkání s významnými představiteli státních institucí, podnikateli či novináři.

Projekty agentury Czechtrade NOVUMM a NOVUMM KET

Projekty agentury CzechTrade NOVUMM a NOVUMM KET nabízejí malým a středním mimopražským podnikům možnost čerpat podporu ve formě zvýhodněné služby na účast na mezinárodních akcích. Firmy oproti předchozím projektům od agentury nezískávají přímo peněžní prostředky, ale služby za zvýhodněných podmínek. Jednou z podmínek účasti je také spoluúčast firem na nákladech spojených s realizací expozice – na veletrzích v členských zemích EU je tento podíl minimálně 50 procent a na veletrzích konaných mimo Evropskou unii pak 30 procent.

Podpora dosahuje až 80 tisíc, respektive 90 tisíc korun, v závislosti na projektu. A vztahuje se na nákup plochy, registrační poplatek, zápis do veletržního katalogu nebo základní provozní zajištění expozice. Do projektů je zařazeno celkem 150 veletrhů napříč různými průmyslovými obory v Evropě i mimo ni. Projekty Nové marketingové modely veletržních účastí (NOVUMM) a Nové marketingové modely veletržních účastí v oblasti klíčových technologií (NOVUMM KET) jsou spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Řídícím orgánem je ministerstvo průmyslu a obchodu.

Detaily o projektech a podmínkách účasti jsou vypsané na stránkách agentury CzechTrade www.czechtrade.cz/sluzby/programy-eu/oppik.

Na stránkách portálu pro podnikatele BusinessInfo.cz v sekci Kalendář akcí najdou zájmci přehled všech veletrhů a výstav s připravovanou kolektivní prezentací: www.businessInfo.cz/ka

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autoři článku: Zuzana Pluhařová a Jana Vosáhlová – CzechTrade, Eva Zakševická – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Foto: CzechTrade.

Doporučujeme