Podvodné praktiky využívající banky v Hongkongu jsou na vzestupu

Přestože Hongkong patří k nejbezpečnějším státům světa, kde vymahatelnost práva není jen lichou deklarací, stává se v posledním období i toto teritorium místem se zvýšeným výskytem podvodů, zejména prostřednictvím elektronické komunikace. Počet podvodných případů v roce 2018 významně narostl a vzniklé škody se zvýšily na dvojnásobek.Podvodná chování firem, které využívají ke svým nekalým praktikám banky na území Hongkongu, v loňském roce rapidně narostla. Jen za leden až říjen 2018 bylo registrováno 741 dokonaných případů s využitím podvodné emailové komunikace, která byla vedena se 466 zahraničními i místními firmami. Ve všech případech byly k transferu peněz využívány banky v Hongkongu.

Vzniklá škoda byla vyčíslena na 1 530 mil. HKD – hongkongských dolarů (4 475 mil. CZK), což je nárůst o 100 % oproti předchozímu roku. 37 % poškozených firem bylo z Hongkongu a zbytek z celého světa. Bohužel místní policie zajistila jen 3 % z uvedené částky. Za stejné období roku 2017 jsou registrované škody v hodnotě 756 mil. HKD, za celý rok 2017 pak 992 mil. HKD.

Emailové podvody využívají nové metody, jak získat citlivé informace. Např. zasílají virové aplikace v příloze komunikace nabízející pracovní příležitosti, kdy mnohý adresát neodolá nabídce výhodné pracovní příležitosti. Objevují se i případy zneužívání telefonní komunikace v rámci veřejné sítě wifi. Podvodné emaily přichází z celého světa, z Afriky i Evropy. Při větší finanční transakci policie doporučuje převody ověřit telefonicky s příslušnými pracovníky. Největší ztrátu doznala španělská elektronická firma, která na základě falešného emailu od svého vedoucího pracovníka poukázala částku 100 mil. HKD na účet v Hongkongu.

Celkový počet pokusů o podvod byl podstatně vyšší. Za leden až říjen 2018 místní policie eviduje 7 047 případů oproti 5 879 za stejné období roku 2017. Roste i počet „romantických“ podvodů, kdy po internetu občané Hongkongu posílají fiktivním láskám enormní částky. Za prvních deset měsíců minulého roku se jednalo o částku 417 mil. HKD, tedy pět krát více než o rok dříve.

Místní policejní složky proti podvodům razantně postupují. V červenci 2017 bylo vytvořeno Koordinační centrum proti podvodům, kde působí nonstop horká linka a případy podvodů je možno ohlásit i prostřednictvím e-reportu. Více informací včetně postupu v případě podezření na podvod naleznete na webových stránkách Generálního konzulátu ČR v Hongkongu.

Rovněž Generální konzulát ČR v Hongkongu registruje zvýšený počet podvodných chování proti českým subjektům. Povědomí českých firem o podvodech vzrůstá, proto se navyšuje i počet jejich požadavků na prověřování hongkongských firem v registru místních firem nebo i žádosti o konkrétní součinnost při podvodu. Rostou i požadavky Policie ČR na součinnost při řešení hospodářských kriminálních deliktů.

V roce 2018 se generálnímu konzulátu podařilo úspěšně vyřešit dva případy. Na žádost Police ČR byl v Hongkongu během týdne zjištěn majitel prostředků v částce 42 tis. USD, které česká policie zajistila při odhalení podvodných praktik na území ČR a dva roky nemohla najít majitele zadržených peněz. Dalším úspěšným případem je pomoc české firmě při podvodném chování hackera, který převedl částku 31 tis. USD na účet v Hongkongu. Ekonomický diplomat instruoval firmu, jak postupovat a dále kontaktoval v Hongkongu odborníky na problematiku z místní policie a mezibankovní komise pro odhalování podvodných aktivit. Do tří dnů byly peníze vráceny na účet českého subjektu v Praze.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Hongkongu (Čína). Autor: Milan Vágner.

• Teritorium: Asie | Hongkong | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme