Podvody na DPH: Češi a Němci s nimi budou bojovat společně

Přeshraniční transakce, u kterých je podezření z podvodu na dani z přidané hodnoty, budou české a německé úřady řešit společně. Obě strany uzavřely dohodu, která bližší spolupráci umožní.„Česká republika uzavřela dohodu s Německem týkající se přímé přeshraniční výměny informací v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH). Na základě této dohody si bude Finanční správa s kolegy z Německa efektivněji vyměňovat informace o přeshraničních transakcích, u nichž je podezření z podvodu na DPH,“ potvrzuje mluvčí Generálního finančního ředitelství (GFŘ) Petr Habáň.

Dohoda má obecně posílit spolupráci při správě DPH mezi úřady z Česka, Bavorska a Saska. Výměna informací bude probíhat mezi finančními úřady na obou stranách hranice.

„Vzájemná dohoda urychluje výměnu informací a jejich efektivní využití při odhalování daňových podvodů při přeshraničních transakcích. Zároveň posilujeme bilaterální vztahy s německou finanční správou,“ popisuje generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Finanční správa ČR v poslední době posiluje vzájemné vztahy se správci daní v sousedních zemích. Stejná spolupráce už úspěšně probíhá se slovenskými a polskými finančními úřady. „Budeme nadále pracovat na posilování vzájemných vztahů a prosazování opatření, která pomáhají v boji proti podvodům na DPH,“ doplňuje mluvčí GFŘ.

S využitím tiskové zprávy generálního finančního ředitelství

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme