Podzim přinese více problémů v ekonomice, míní šéf Hospodářské komory

Tuzemské hospodářství je po prudkém poklesu „zmrazené“, sociální dopady krize jsou momentálně zaštítěny vládní pomocí a všichni, od živnostníků přes malé a střední podniky až po velké firmy a investory čekají, jaký bude vývoj pandemie přes léto, uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý na volebním sněmu v pražském O₂ universu.

Podle Dlouhého na konec krize nevidíme, nelze proto vyloučit ještě složitější vývoj ekonomické situace, než který dnes očekáváme. „Jasnější obraz dostaneme na podzim. Většina firem se s poklesem cash-flow dokázalo vypořádat díky vlastním rezervám, brzy jim ale dojdou vlastní zdroje. Větší počet podniků se ocitne v problémech, kvůli čemuž dojde k růstu nezaměstnanosti. Od státu ale už nemůžeme čekat další plošnou pomoc,“ sdělil 290 delegátům a zhruba stovce hostů sněmu. Určující bude další epidemiologický vývoj, ekonomická situace v hlavních partnerských zemích, vládní hospodářská politika i schopnost podnikatelů se v nastalé situaci dobře zorientovat.

Motor by měly nahodit hlavně soukromé investice

Restartovat ekonomiku podle Dlouhého ale nebude možné bez stimulace soukromých investic. „Zdůrazňuji soukromých, protože jakkoliv uvítáme i urychlení státní investiční aktivity, rozhodující roli budou hrát investice soukromého sektoru. Proto voláme po rychlejších odpisech nově pořízeného hmotného i nehmotného majetku a po jednodušším odpisu pohledávek,“ uvedl. Na těchto daňových změnách důležitých pro obnovu ekonomiky se dohodl s ministryní financí při setkání s podnikateli. Důležitou roli může sehrát ale i nová stavební legislativa. Apeloval proto nejen na vládu, ale na všechny politické strany, aby se společně zasadily o přijetí těchto všech souvisejících právních norem ještě v tomto volebním období.

Pro soukromou investiční aktivitu bude důležitá také konkrétní podpora startupů a malých, mladých firem. „Podporujeme kapitálovou podporu startupů v první fázi jejich vývoje tak, jak to připravuje NERV. Významnou roli zde bude hrát i spolupráce těchto fondů, soukromého kapitálu a univerzit. Stejně tak považujeme za důležité aktivně postupovat při zřízení Národní rozvojové banky, která by překonala dosavadní roztříštěnost státních finančních institucí. Pozitivních příkladů máme v okolních zemích víc než dost,“ zmínil.

Alternativou je plošný reverse charge

Dlouhý pro menší firmy požaduje zavést režim placení DPH z uhrazených faktur. „Právě tyto firmy se dostávají do finančních problémů, když mají uhradit daň z poskytnutého zboží nebo služby, aniž by za ně dostala zaplaceno. Alternativou je zavedení plošného reverse charge, podmínkou ale je, aby takové přenesení daňové povinnosti fungovalo v ČR dlouhodobě, nikoliv jen do poloviny roku 2022,“ uvedl.

Dlouhý ve svém projevu poděkoval podnikatelům a vedoucím pracovníkům středních a velkých firem, kteří drží tuzemské hospodářství a životní úroveň nad vodou, ale také epidemiologům, lékařům, zdravotnímu personálu, vojákům, hasičům a dalším složkám za aktivní boj s koronavirem. Třetí poděkování adresoval vládě, parlamentu a státní administrativě, podotkl ale, že krize odhalila slabiny státní administrativy.

Doporučujeme