Pojišťování českých vývozců do Běloruska zlevní

OECD po 19 letech přehodnotila hodnocení Běloruska z hlediska míry platebního rizika. Díky tomu EGAP zlevní své pojištění vývozu do země. Zájem českých firem o obchod a investice do rizikových zemí roste.Experti OECD na lednovém zasedání v Paříži snížili rizikovost Běloruska ze sedmé kategorie do šesté. Díky tomu EGAP zlevní své pojištění vývozu českých exportérů do země.

Hlavní roli při snížení rizikovosti Běloruska sehrála především lepšící se ekonomická situace v zemi a regionu, dále rostoucí domácí poptávka a lepší finanční situace díky finanční a energetické dohodě s Ruskem a úspěšné emisi eurobondů v průběhu roku 2017. K lepšímu hodnocení také přispěly velmi dobré platební zkušenosti Běloruska vůči exportním úvěrovým pojišťovnám (ECAs) členských zemí OECD.

„Vylepšení postavení Běloruska v rámci této klasifikace se stalo možným díky koordinovaným krokům vlády a Národní banky, které byly zaměřeny na zajištění makroekonomické stabilizace a finanční stability země. Dalším důvodem byla dobrá platební morálka běloruských podniků – importérů,“ uvedlo podle běloruských médií v reakci na oznámení OECD tamní ministerstvo financí.

EGAP pojistil jenom za posledních deset let export do Běloruska v hodnotě 17 miliard korun. V polovině loňského roku EGAP zrušil specifický režim pro pojišťování do této země a schvalování nových obchodů tak již probíhá ve standardním režimu.

(Ulj)
Zdroj: zpracováno z TZ EGAP & běloruský tisk

• Teritorium: Bělorusko | Evropa | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme