Pokračující reformy na Ukrajině a další novinky ze zemědělského sektoru

Hlavní prioritou Ukrajiny je spojit prováděné reformy s realizací konkrétních investic a transformačních programů.

Sbližování regulačního prostředí s pravidly EU v rámci dohody o přidružení je jasným signálem, že Ukrajina je připravena stát se produkční podporou pro trh EU. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskij stanovil politické směry, rámec pro socioekonomický rozvoj.

Jedná se o plán transformace ukrajinského hospodářství, který je prováděn prostřednictvím dlouhodobé Národní strategie Ukrajina-2030 a krátkodobých tříletých vládních prognóz. Na Ukrajině dochází ke konsolidaci reforem zaměřených na zvýšení blahobytu lidí a technologický rozvoj.

Ukrajina směřuje ke korporatizaci státních podniků, provádění pokynů OECD a zavádění digitálních nástrojů pro analýzu efektivity státních podniků. Zavádí se také státní politika podpory investorů a rozvoje průmyslu, včetně zavedení řady výhod pro investiční projekty nad 20 milionů eur: osvobození od některých daní, dovozních cel, rozpočtové financování související infrastruktury, zavedení průmyslových parků atd.

Na Ukrajině bylo poprvé schváleno tříleté rozpočtové prohlášení, které stanoví jasné parametry pro vývoj veřejných financí na Ukrajině. Příznivé podmínky na komoditních trzích by měly být dalším impulsem ke zvýšení investic na domácím trhu. Přímé investice na Ukrajině se letos očekávají ve výši asi 5 mld. USD a velká většina pochází z EU.

Růst cen potravin

Od začátku roku vzrostly na Ukrajině ceny potravin a nealkoholických nápojů o 13,6 %. Ceny alkoholických nápojů a tabákových výrobků vzrostly o 10,2 %.

Jako u všech mléčných výrobků na světě stoupla cena sýrů. Ukrajina v tomto ohledu nezaostává, výrobci sýrů hodlají ceny nadále zvyšovat. Cena ukrajinských sýrů byla téměř vždy vyšší než ve světě. Nyní je však podstatně dražší než v Bělorusku a ceny se blíží úrovni Ruska, kam se dříve ukrajinský sýr ve velkém vyvážel. Někteří velcí provozovatelé navíc hodlají v říjnu zvýšit cenu sýrů o dalších 5 %, na pultech obchodů tak nebude levnější než 220 UAH/kg.

Čerpání dotací pro zemědělské výrobce v roce 2021

V roce 2021 bylo v rámci rozpočtového programu „Finanční podpora pro zemědělské výrobce“ přiděleno 692,4 mil. UAH na projekt „Částečná náhrada nákladů na zemědělské stroje a zařízení domácí výroby“. V rámci tohoto projektu bylo v srpnu 2021 přiděleno 146,4 mil. UAH.

Finanční prostředky obdrží 925 zemědělských výrobců, kteří zakoupili 3 044 strojů a zařízení za celkovou částku 585,4 mil. UAH (bez DPH). K 8. říjnu 2021 byl zůstatek rozpočtových prostředků na tento projekt 307,6 mil. UAH.

V rámci projektu „Zvláštní rozpočtová dotace na chov krav “ bylo schváleno rozdělení rozpočtových prostředků na poskytování zvláštních dotací na chov krav v roce 2021 ve výši 57,7 mil. UAH. Tuto dotaci obdrží 457 žadatelů – zemědělských podniků a rodinných farem.

Vývoz kukuřice

Vývozní ceny ukrajinské kukuřice od začátku sezóny 2021/22 (září až srpen) rostou kvůli nízké nabídce v důsledku pomalého postupu sklizně. Dalším důvodem jsou vysoké náklady na sušení kukuřice v důsledku rychlého růstu cen energií. Vývozní ceny kukuřice z Ukrajiny vzrostly téměř o 6 USD za tunu týdně a vzrostly na 258 až 260 USD za tunu. Dodávky kukuřice komplikuje přeplněnost ukrajinských přístavních nádrží pšenicí a ječmenem a nedostatek skladovacích prostor pro kukuřici.

Očekávání prezidenta Ukrajiny po summitu EU-Ukrajina

Po summitu UA-EU v Kyjevě prohlásil prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskij, že očekává na příštím summitu Ukrajiny a EU podpis dohody o „průmyslovém bezvízovém styku“. Začínají také rozhovory o aktualizaci celních tarifů a přezkumu rozsáhlé a komplexní zóny volného obchodu.

Autor: Yegor Reshetnyk, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Kyjevě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí

Doporučujeme