Pokuty dle rakouského zákona o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu v rozporu s unijním právem

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodl dne 12. 9. 2019 v případu Maksimović a další (C-64/18 ad.), že pokuty uložené podle rakouského zákona o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu (LSD-BG), tzn. zákona, který je používán pro vysílání pracovníků do Rakouska, jsou v rozporu s unijním právem, a tedy neaplikovatelné.To znamená, že rakouské správní orgány a správní soudy pokuty podle LSD-BG již dále nesmějí ukládat.

V případě, že je takovým správním či soudním řízením dotčena Vaše společnost, Vám doporučujeme shora uvedenou informaci v rámci řízení uplatnit a podle potřeby se též obrátit na Velvyslanectví ČR ve Vídni nebo přímo na kompetentního právního poradce.

Na webových stránkách Zastupitelského úřadu ČR ve Vídni naleznete rozsudek Soudního dvora EU C-64/8 ad. v češtině a seznam vybraných právních kanceláří v České republice a Rakousku, které řeší právní případy v rámci česko-rakouských hospodářských vztahů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Vídni (Rakousko).

• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme