Polemiky na téma EET trvají. I po rozhodnutí Ústavního soudu

Vláda a některé podnikatelské svazy versus obhájci svobod drobných podnikatelů? Na tom, zda je elektronická evidence přínosná, se ve společnosti nadále hledá shoda jen obtížně. Ministryně financí EET hájí a tvrdí, že je s podnikateli zajedno, daňový expert David Hubal s ní nesouhlasí.PRO: Výjimky ze zákona mohou EET prospět

Rozhodnutí Ústavního soudu, které odložilo třetí a čtvrtou vlnu EET, vítáme. Nyní se bavme o výjimkách přijatelných pro všechny, říká ministryně financí Alena Schillerová.

Na novele zákona o elektronické evidenci tržeb, která by ulevila některým skupinám podnikatelů, pracujeme od podzimu loňského roku, a to bez ohledu na rozhodnutí Ústavního soudu. Už dřív jsme našli věci, které je třeba změnit, a soudci samozřejmě navodili další témata. Proto jsem se také v lednu setkala se zástupci všech významných podnikatelských svazů a komor s tím, že jim novelu představím a prodiskutuji s nimi varianty výjimek. 

Dovolím si jedno přirovnání. Ústavní soud nám potvrdil, že EET je vlak, který jede správným směrem, ale zároveň nás vyzval: Vy si rozhodněte – myšleno exekutiva – jaké vagony k němu připojíte nebo jaké odpojíte, protože do budoucna už to nebude možné jinak než zákonem. 

Stále je nám předkládáno, že EET kritizují živnostníci, ale elektronickou evidenci v současné podobě podporují téměř všechny podnikatelské svazy (AČTO, Hospodářská komora, SOCR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků). To jsou organizace, které zastupují desetitisíce podnikatelů. Všichni mi říkají: Pracujte na EET dál, hlavně nedopusťte, aby to celé skončilo na půli cesty. To znamená, že máme mezi podnikateli obrovskou podporu. 

Novelu máme de facto napsanou, diskutujeme ji a ještě v únoru ji budu chtít poslat na vládu. Určitě budeme spěchat, jsou tam sice jisté lhůty pro připomínkové řízení, ale uděláme všechno pro to, aby novela byla ve finálním stavu do konce února (plus minus pár dní nebo týdnů). 

Se zástupci podnikatelů jsme se bavili – a to je naprosto zásadní – o výjimkách pro nejmenší. Ti právem volají po změnách, protože je EET zatěžuje. Proto zvažujeme zavedení takzvané offline EET pro podnikatele s nízkými příjmy. Ti by nemuseli mít přístup k internetu a čísla o tržbách by Finanční správě posílali jen jednou za měsíc. Povinnosti vůči státu by se ale úplně nevyhnuli. Navrhované řešení totiž nepředstavuje osvobození od zákona, ale alternativní formu evidence. Jeho výhodou je, že si dotčení podnikatelé sami rozhodnou, zda evidovat online, nebo prostřednictvím rozšířeného offline modelu.

Jednou ze zvažovaných možností je také osvobození těch, kteří mají roční obrat do 250 či 500 tisíc korun a zároveň využijí paušální daň. Tuto variantu jsme s panem premiérem preferovali, ale ještě uvidíme, kudy se budeme ubírat. S Andrejem Babišem se prozatím neshodujeme na výši horní hranice. On říká 500 tisíc, já se stále – s ohledem na možnosti Finanční správy – kloním k limitu 250 tisíc korun.

Kritikům zákona o EET bych vzkázala: Nemyslím si, že všichni podnikatelé kradou – tak ostatně není zákon koncipován – ale budu oponovat těm, kteří tvrdí, že se dají hostinští kontrolovat standardními nástroji. Finanční správa ty nástroje bez EET jednoduše neměla a nemá. 

Kontrolor může jít ke konkrétnímu hostinskému, podívat se na skladové hospodářství, zkontrolovat účetnictví. Když ale zjistí, že tam něco nesedí, stráví tam měsíce.

Proto se ptám, kolik takových nepoctivých hostinských můžeme odhalit, když máme 3500 kontrolorů a ti se primárně zaměřují na velké daňové úniky. Bez systémového řešení to fungovat nemůže. Dnes si kontrolor díky EET jednoduše sedne do restaurace, na notebooku vidí, kolik platilo zákazníků a současně kolik bylo evidováno tržeb. Podobné nástroje dnes úspěšně využívá sedmnáct zemí EU a nemůžeme si dovolit hazardovat s tak důležitým projektem.

Autor článku: Alena Schillerová, ministryně financí ČR.

PROTI: Nespravedlivá EET. Proč nechávat po škole celou třídu?

Podle daňového experta Davida Hubala zákon o EET bez ohledu na chystanou novelu vráží do společnosti klín.

Nebavme se o výjimkách a ústupcích vlády. Můžeme se shodnout, že v rámci toho špatného to nyní dělá ministerstvo méně špatně, a za to mu lze pogratulovat. Nechtějte po mně ale, abych vládu chválil, když považuji celý zákon za špatný.

Já nerozmlouvám s podnikatelskými svazy, takže nechci rozporovat slova paní ministryně, ale bavím se s občany a v jejich tvářích vidím hořké slzy. Oni to opatření považují za plošné a represivní, s čímž musím souhlasit. EET navíc nenarovnává podnikatelské prostředí, protože zejména ti malí, kteří nesou velké náklady s implementací takových opatření, jsou v obrovské nevýhodě proti velkým firmám. Srovnejte si například náklady řetězce obchodů s tím, co musí do EET investovat babička, která má hospůdku na venkově. 

Tolikrát zmiňované podnikatelské svazy ostatně připouštějí, že jsme od zavedení EET přišli o tři tisíce provozoven. Ministerstvo financí nám sice tvrdí, že čísla nejsou pravdivá, ale já bych těm statistikám věřil. Navíc může platit to, že si naštvaný drobný podnikatel živnostenský list strčil do šuplíku a zatím se neodhlásil, takže vláda o takových lidech neví, což ovšem neznamená, že neexistují. 

Nejde jen o to, že to populaci stigmatizuje, protože musíme všichni narušit naši informační autonomii a Finanční správě posílat online informace o naší osobě. Už to je krok špatným směrem (vezměme si například i kontrolní hlášení), protože tato data vytvářejí velmi výbušnou směs, dají se samozřejmě zneužít a to je velké společenské nebezpečí. 

Proto opakuji, že by bylo pro občany této země nejvýhodnější, kdyby byl celý zákon zrušen. Ačkoli paní ministryně tvrdí opak, je podle mého soudu napsán způsobem, který vychází z předpokladu, že všichni kradou a krátí tržby.

V této souvislosti bych připomněl disentní stanovisko pěti odvážných soudců Ústavního soudu. Jsou v něm i slova, že pro řadu malých podnikatelů „je elektronická evidence tržeb příslovečnou poslední kapkou, která je vyžene z podnikání, případně je nažene do šedé ekonomiky, což uvolní cestu jejich velkým konkurentům směrem ke korporativnímu, velkopodnikatelskému a dotačnímu státu“. Soudci zároveň uvedli jeden krásný příměr, který budu s dovolením parafrázovat: Pokud mezi námi jsou lidé, kteří kradou a krátí tržby, což nikdo nerozporuje, je hloupé a nespravedlivé nechat po škole celou třídu. Za to, že pár žáků vyrušovalo, nemůžeme trestat všechny. 

Zákon o elektronické evidenci tržeb – a je to i celá řada dalších zákonů z pera ministerstva financí – podle mého názoru naši společnost zásadním způsobem rozděluje a vráží do ní klín, protože některé skupiny obyvatelstva staví proti těm druhým. 

To, abychom zkontrolovali, že nějaký hostinský nekrade, samozřejmě můžeme udělat standardními nástroji. Mám na mysli kontroly, které paní ministryně zmiňovala. Věřte, že ministerstvo financí má velmi dobré nástroje, jak zkontrolovat a „umravnit zlobivé žáky“. Já jsem byl ve své praxi svědkem mnoha kontrol nezbedných hospodských a mohu vás ubezpečit, že poté, co je opustili kontroloři, je nezbednost rychle přešla.

Autor článku: David Hubal, daňový poradce, zakladatel Unie daňových poplatníků.

Převzato z časopisu Profit.

Doporučujeme