Policie v Zambii má zájem o česká řešení v oblasti boje proti kybernetické kriminalitě

Zástupci Policie Zambie se během cesty do ČR v květnu 2022 seznámili s nabídkou českých firem, vyvíjejících a prodávajících softwarové produkty v oblasti analýzy dat, vizuálního rozpoznávání, rozpoznávání hlasu či získávání dat z mobilních telefonů.

Zambijští představitelé se mohli přesvědčit o kvalitě a možnostech českých řešení a rádi by některá z nich pořídili pro svou další práci.

Ilustrační fotografie

Počítačová kriminalita je celosvětově stále větším problémem a v posledních letech se stále více dotýká i méně rozvinutých zemí. S tím, jak v Zambii roste využívání mobilních telefonů a internetu, rychle se v posledních letech zvyšuje rozsah trestné činnosti páchané s využitím těchto prostředků.

Policie Zambie řeší stále rostoucí množství případů zneužívání elektronických platebních systémů, podvodného inkasování plateb za zboží a služby, které posléze nejsou dodány, krádeží a padělání platebních karet. Množí se případy phishingových útoků vůči jednotlivcům i obchodním firmám a veřejným institucím s cílem získat přístupová hesla k bankovním účtům či další citlivé údaje, rozšířený je i tzv. skimming, tj. kopírování dat z magnetického proužku platební karty, nejčastěji nastražením čtečky do bankomatu.

Mobilní telefon dnes využívá přibližně osmdesát procent zambijské populace, většina obyvatel (zejména ve venkovských oblastech) stále ještě klasické „tlačítkové“ telefony bez připojení k internetu, ovšem i tito uživatelé se stávají oběťmi podvodů při využívání velmi oblíbeného zasílání peněz prostřednictvím telefonních operátorů.

K největším příležitostem v Africe patří lusofonní státy

Zambijská policie vyšetřuje také další aktivity na internetu a sociálních sítích, které jsou využívané i k ilegálním účelům, jako je např. obchod s drogami, zbraněmi, zakázanými produkty z chráněných druhů zvířat, šíření dětské pornografie, násilného extremismu aj. Za značný podíl takovéto trestné činnosti v Zambii jsou zodpovědní pachatelé ze zahraničí.

Zambie již v roce 2019 zřídila speciální policejní jednotku pro boj s kybernetickou kriminalitou, které však dodnes chybí odpovídající materiální a technické vybavení pro efektivní práci. Celkově jsou kapacity zambijské policie, pokud jde o elektronické vybavení pro kriminalistické a forenzní účely, velmi nedostatečné. Přitom internet a mobilní telefony využívají pachatelé prakticky všech trestných činů, takže rozšíření možností zambijské policie ve využívání elektronických dat by významně napomohla zvýšení úspěšnosti vyšetřování trestných činů a usvědčení pachatelů.

Ilustrační fotografie

Na základě zájmu zambijské strany o pomoc v této oblasti proto již v září 2020 proběhla první část projektu spolupráce mezi Národní centrálou proti organizovanému zločinu SKPV Policie ČR a Fraud, Financial and Cyber Crime Unit Policie Zambie, spočívající v návštěvě českých expertů v Zambii.

Cílem tohoto projektu, financovaného z programu Bezpečnostní rozvojové spolupráce Ministerstva vnitra, je předávání českých zkušeností a know-how pro prevenci a vyšetřování trestné činnosti v kybernetické oblasti.

Počátkem května 2022 se pak uskutečnila studijní návštěva zástupců Policie Zambie v České republice. Členy delegace byli náměstek vrchního policejního komisaře a další tři experti z útvaru pro boj proti kybernetické kriminalitě. Po sérii přednášek a seminářů na Policii ČR se pak zambijským účastníkům v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí (PROPED) prezentovaly české firmy, které produkují softwarové nástroje, využívané bezpečnostními složkami i soukromými subjekty.

Během mise se zambijským představitelům představily čtyři české firmy: společnost Eyedea Recognition s.r.o., produkující software pro vizuální rozpoznávání (obličejů, registračních značek vozidel aj.), firma Compelson Trade, s.r.o., která vyvinula jeden ze světově nejpoužívanějších nástrojů pro správu a vyšetřování mobilních telefonů a podobných zařízení, společnost TOVEK, spol s.r.o., jejíž produkty umožňují zpracovávat a analyzovat velké objemy elektronických dat z moha zdrojů, a firma Phonexia s.r.o., která vyvíjí software pro rozpoznávání hlasu. Produkty všech těchto firem využívá nejen Policie ČR, ale i bezpečnostní složky řady dalších zemí, včetně těch nejvyspělejších a nejrenomovanějších.

Prezentace probíhaly po celý den v prostorách zúčastněných firem a zástupci Policie Zambie tak měli příležitost se dopodrobna seznámit s charakteristikou a možnostmi využití jednotlivých produktů, včetně praktických ukázek. Soudě podle živé diskuze během prezentací a vyjádření členů delegace na ně prezentovaná řešení udělala velmi dobrý dojem a většina z nich by byla významným příspěvkem pro zvýšení kapacit zambijských policistů při vyšetřování trestné činnosti v kybernetické oblasti, resp. dokazování při následných soudních řízeních.

Ve srovnání s produkty jiných výrobců z dalších evropských zemí, USA či např. Izraele jsou česká softwarová řešení při srovnatelné kvalitě a možnostech využití také obecně cenově výhodnější. Doporučením z cesty pro vedení Ministerstva vnitra Zambie má být návrh na pořízení některých z prezentovaných produktů, konečné rozhodnutí bude ovšem záviset na vedení ministerstva a disponibilním rozpočtu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Lusace (Zambie). Autor: Václav Kuželka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Zahraničí | Zambie
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme