Polovina českých firem chce zvýšit investice do Průmyslu 4.0

Firmy v Česku stále více zajímá digitální transformace a zavádění prvků Průmyslu 4.0. Polovina podniků chce v příštích pěti letech do této oblasti investovat víc peněz.Přístup tuzemských firem ke čtvrté průmyslové revoluci byl dlouho opatrný. Největší procento podniků zatím vyčleňuje na zavádění prvků Průmyslu 4.0 maximálně pět procent investic, nicméně do budoucna chystají navýšení.

Firmy navíc na nástup digitalizace začínají připravovat své zaměstnance. Aktivnější jsou v tomto ohledu velké společnosti s více než 250 zaměstnanci. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR, který mapoval, jak jsou tuzemské podniky na digitální transformaci připravené.

Průmysl 4.0 postupně ve firmách zdomácněl

Více než třetina ze 105 podniků, které se zúčastnily průzkumu SP ČR, už dnes s pojmem Průmysl 4.0 pracuje ve svých firemních strategiích. Mezi velkými společnostmi je to dokonce polovina.

Dalších 38 procent podniků sice tento pojem oficiálně nepoužívá, ale připouští, že jejich projekty do konceptu Průmysl 4.0 zapadají. To je případ především malých (50 %) a středních firem (38 %). Jen 12 procent podniků do prvků Průmyslu 4.0 neinvestuje vůbec.

Jednou z hlavních motivací je budoucí úspěch v nových podmínkách, a to i ve vztahu ke konkurenci. Získat náskok před konkurenty chce díky Průmyslu 4.0 53 procent firem. Udržet krok s rivaly, a zachovat si současnou pozici na trhu, si přejí zástupci 28 procent oslovených firem.

Podnikatelé: Známe další výhody

Podnikatelé v Česku si jsou vědomi výhod, které jim digitalizace, komunikace mezi systémy a zařízeními a tok dat firmou v reálném čase přináší. Na druhou stranu necítí tlak ze strany zákazníků ani mateřských společností.

„Dvě třetiny respondentů uvedly, že se do investic do prvků Průmyslu 4.0 pustila, protože je to pro jejich budoucnost důležité. Poměrně překvapivé je, že jen 8,6 procenta firem pociťuje vnější tlak na zavádění aplikací Průmyslu 4.0, ať už od mateřských společností nebo od odběratelů,“ komentuje výsledky průzkumu Jiří Holoubek ze Svazu průmyslu. Obecně se uvádí, že právě velké firmy, především z automobilového průmyslu, by měly své dodavatele do digitální transformace tlačit.

Průzkum ukázal, že implementaci principů konceptu Průmysl 4.0 zatím chybí strategický přístup. „Digitální strategii má zpracovanou pouze 36 procent firem a ve většině realizovaných projektů se tak zřejmě jedná spíše o nesystematickou implementaci izolovaných dílčích řešení. Nadále se potvrzuje, že větší podporu pro pochopení přínosů digitálních technologií a pro jejich následné zavádění potřebují malé a střední firmy. Ty mohou získat více informací, čerpat inspiraci anebo přímo testovat své digitální koncepty například v Testbedu pro Průmyslu 4.0 fungujícím v rámci Národního centra Průmyslu 4.0, jehož je Svaz průmyslu národním partnerem,“ dodává Eduard Palíšek, člen představenstva SP ČR a generální ředitel Siemens ČR.

Vyšší produktivita?

Vůbec nejčastějším důvodem k investicím do Průmyslu 4.0 jsou pro podnikatele zvýšení produktivity na zaměstnance (56,2 %). Dále jde o snižování nákladů (43,8 %) a optimalizaci výroby (41 %).

U velkých firem převládá snaha co nejvíce ušetřit. Malé a střední firmy se snaží investicemi do digitální transformace především zvyšovat produktivitu. Dosavadní zkušenosti ukazují, že se majitelům očekávání spojená se zmíněnými investicemi splnila.

Firmy vidí v technologiích Průmyslu 4.0 také šanci, jak zvýšit přidanou hodnotu své výroby. Přes 35 % firem dává na zavádění Průmyslu 4.0 více peněz, aby mohly poskytovat ke stávajícím produktům nové služby. Více než čtvrtina podniků tyto technologie používá k větší individualizaci výrobků a k rychlejšímu uvádění novinek na trh.

Bez vzdělaných lidí to nepůjde

Firmy se při zavádění prvků Průmyslu 4.0 neobejdou bez vzdělaných zaměstnanců. Uvědomuje si to přes 40 procent dotázaných podniků.

Ty už buď investují do vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitalizace (21,9 %), nebo připravují koncepci rozvoje zaměstnanců (20 %).

Aktivnější jsou velké společnosti, z nichž 54 procent už své zaměstnance školí nebo jejich vzdělávání připravují. Téměř polovina malých a středních firem naopak digitální dovednosti pracovníků zatím neřeší. „Nicméně je potěšitelné, že firmy investují do rozvoje vlastních zaměstnanců a nespoléhají na pomoc zvenčí,“ dodává Jiří Holoubek.

Pětina velkých firem už má dokonce specialistu, který se stará o digitální transformaci podniku, nebo takovou pozici připravuje. Oslovené malé a střední firmy naopak s takovou funkcí v drtivé většině nepočítají. Běžně se o digitální transformaci stará stávající vedení, nebo úkol dostane někdo z IT oddělení.

Podle aurorů průzkumu se situace v tuzemských firmách (pokud jde o přechod k digitalizaci) od roku 2016 posunula k lepšímu téměř ve všech parametrech.

Redakčně upravená tisková zpráva Svazu průmyslu a dopravy ČR

Doporučujeme