Polovodičová mise otevřela na Tchaj-wanu další dveře

Téměř třicetičlenná delegace zavítala na Tchaj-wan, aby představila své know-how v polovodičích a navázala či jinak prohloubila spolupráci s tchajwanskými partnery.

Misi, která se konala od 4. do 8. září 2023, vedl Petr Očko, vrchní ředitel Sekce digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Tento projekt na podporu ekonomické diplomacie finančně podpořilo MPO ČR a realizovala ho Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji.

Ilustrační fotografie

Vrcholem mise byla výstava na veletrhu Semicon Taiwan v Českém pavilonu. K vystavovatelům patřily firmy InferenceTech, SVCS Process Innovation, Crytur, Tropic Square, Vakuum Servis, Unites, dále Vysoké učení technické Brno, agentura CzechInvest a Český národní polovodičový klastr. Ve spolupráci s tchajwanským organizátorem veletrhu se podařilo zorganizovat řadu B2B jednání přímo v prostorách výstaviště. Kromě Česka měly vlastní pavilón i Japonsko, Spojené království, Polsko, Nizozemsko a Sasko.

ExportMag.cz: Čipy a jízdní kola. V čem ještě exceluje malý velký Tchaj-wan?

Úspěchy českých firem

České firmy a univerzity již zkoušejí štěstí na Tchaj-wanu delší dobu a některým se velmi daří.

Firma SVCS Process Innovation je úspěšným globálním hráčem v oblasti výroby pecí v polovodičovém odvětví. Jako jedna z mála se řadí k desítce výrobců, kteří toto know-how vůbec na světě mají. Své postavení si musí obezřetně hájit, neboť se nejednou stala obětí nekalé soutěže anebo její unikátní pece byly zkopírovány asijským odběratelem. Společnost drží krok s rychlým vývojem v polovodičích a dokáže vyrobit i pece pro čipy z nově používaného materiálu, tedy z karbidu křemíku.

„Pro tento typ čipů je třeba rozehřát pec až na 1800–2000 ℃, aby se aktivovaly příměsi, které mění vodivost. Tento typ materiálu se využívá pro výrobu tranzistorů, diod a integrovaných obvodů s vysokým výkonem. Jeho skvělými vlastnostmi jsou totiž vyšší odolnost například proti radiaci, teplu a možnosti pracovat s vysokými proudy a napětím,“ vysvětluje pan Jaroslav Dolák, ředitel SVCS.

A dodává: „Čipy se využívají v elektromobilech a lokomotivách a v budoucnu lze počítat i s využitím v běžných napájecích zdrojích pro elektroniku. Nicméně materiál je dražší: jedna šestipalcová křemíková deska vyšla před 10 lety na 15 USD a ta karbidová na 1000 USD. Díky boomu v elektromobilech desky z karbidu křemíku zlevňují, a proto se stávají dostupnější pro hromadnou výrobu. V obecné rovině v České republice existují dva hlavní výrobci těchto desek – On Semiconductor (Onsemi) a Hitachi Energy. V Onsemi dokážou vyrobit 18 tis. desek za týden.“

Velkou posilou v Onsemi jsou absolventi z Vysokého učení technického v Brně, kteří díky odbornému vzdělání dokáží čipy vyrobit. Firma SVCS stejně jako jiné české firmy si slibuje objemnější zakázky od Onsemi, která by měla brzy profitovat z investiční pobídky.

Nutno dodat, že firmě SVCS se na Tchaj-wanu daří. Její pece bezchybně fungují již od roku 2008 v prestižním Tchajwanském výzkumném ústavu pro polovodiče (TSRI), který delegace také navštívila. Společnost SVCS využila své cesty na Tchaj-wan k návštěvě nejlepších univerzit, které mají jako součást svých laboratoří i tzv. „čisté prostory“ pro výzkum a vývoj polovodičových součástek, a tam by se právě zařízení společnosti SVCS mohla využívat.

Ilustrační fotografie

Firma InferenceTech, která dodává špičkové prediktivní systémy a vyniká v analýze dat z výroby čipů v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy, má již svého zástupce na Tchaj-wanu. V současné době jedná o podání návrhu projektu do veřejné soutěže Technologické agentury ČR. Tchajwanskému partnerovi nabídla své know-how v oblasti detekce defektů na Si/SiC deskách s využitím AI a strojového učení.

„Naším hlavním cílem bylo navázání nových kontaktů a mapování konkurence, což se nám skvěle podařilo. Ačkoli jsme neočekávali bezprostřední uzavření kontraktů, neboť jsme si vědomi, že se jedná o delší cestu, cítíme, že účast v delegaci nám poskytla cenné informace a kontakty jak na potenciální partnery na Tchaj-wanu, tak v Japonsku, a ty se nám v budoucnu jistě zhodnotí. Považujeme tuto misi za úspěšný krok směrem k našim dlouhodobým cílům,“ hodnotí cestu pozitivně pan Petr Lenhard, CEO.

Jeho otec pan Radomír Lenhard pracoval v minulosti přes 10 let pro Onsemi, kde rovněž působil jako ředitel pro R&D. „Česko má dlouholetou tradici ve výrobě polovodičů a má na co navazovat. Připomeňme si např. společnost TESLA v Rožnově pod Radhoštěm. Navíc jsme velmi silní v IC Designu a rychle se u nás rozvíjí i dodavatelské řetězce v oblasti materiálů, zařízení a služeb. Dalším kladem je dozajisté zázemí na českých univerzitách. V ČR existuje 7 fakult, které nabízejí obory spojené s fyzikou pevné fáze, technologií polovodičů a elektrickým inženýrstvím (FEL a FJFI ČVUT, MAT FYZ UK, FEKT VUT Brno, PřF MU Brno, PřF UP Olomouc, FEI VŠB Ostrava). Velkou výhodou je, že naši absolventi mají u nás uplatnění na rozdíl například od studentů zaměřených na polovodičové obory na Slovenské technické univerzitě. Na Slovensku se nepodařilo výrobu polovodičů udržet, proto si pak absolventi FEI STU práci v oblasti vývoje a výroby polovodičů hledají i v ČR,“ upřesňuje její absolvent pan Radomír Lenhard.

Čeští zástupci univerzitní a výzkumné sféry nejen ocenili možnost seznámit se s vývojem v polovodičích díky výstavě na veletrhu a návštěvě výzkumných ústavů, ale přijeli také jednat na Tchaj-wan s National Tsing Hua University, National Yang Ming Chiao Tung University, Sun Yat-sen University a Tamkang University. S nejlepší tchajwanskou univerzitou National Taiwan University (NTU) jednali o možném memorandu.

„Loni na podzim jsem měl možnost navštívit cleanroom v CEITEC Nano Research Infrastructure o rozloze 2 000 m2 a byl jsem překvapen skvělým vybavením. Velký potenciál vidím ve spolupráci v oblasti fotoniky, optoelektroniky, kvantu a nanotechnologiích,“ deklaroval profesor Jiun-Haw Lee, Associate Vice President for International Affairs NTU. Studentskou výměnu by měla také podpořit štědrá stipendia, která NTU nabízí zemím střední a východní Evropy.

Ilustrační fotografie

Jednání s potenciálními tchajwanskými partnery

ČEKK v Tchaj-peji zajistila českým expertům ve spolupráci se svými lokálními partnery maximální podporu, pokud jde o možnosti jejich prezentace tchajwanské polovodičové sféře a o seznámení se s posledním vývojem v polovodičích. Za tímto účelem zorganizovala jednání s firmami v rámci návštěvy a exkurze ve Výzkumném ústavu průmyslových technologií (ITRI).

V ITRI, který je společně s Ministerstvem hospodářství a Národní radou pro vývoj členem CZ-TW pracovní skupiny pro polovodiče, výzkumníci sdíleli své know-how v oblastech Innovative Metrology for Advanced Semiconductor Manufacturing a Power & RF Technology. ITRI je dlouhodobý partner ČR v oblasti vědy a Technologická agentura ČR a Ministerstvo hospodářství pravidelně podporují společné výzkumné projekty díky veřejným soutěžím. Do laboratoří ITRI také pravidelně jezdí výzkumníci Akademie věd ČR (AV ČR), kde tak dostávají možnost podílet se na společném výzkumu na tamějších moderních přístrojích.

Delegace zavítala do Tchajwanského výzkumného ústavu pro polovodiče (TSRI), kde již 15 let fungují pece od české firmy SVCS Process Innovation. Ústav, který spadá pod Národní radu pro vědu a technologie Tchaj-wanu, je partnerem česko-tchajwanského výzkumného centra pro design pokročilých čipů. Centrum vzniká ve spolupráci s konsorciem nejlepších českých univerzit v Brně. V TSRI se vychovávají talenty v polovodičovém sektoru a čeští studenti měli možnost se do laboratoří podívat letos v srpnu díky pořádané letní škole.

Další kroky vedly do Tchajwanského ústavu pro výzkum nástrojů (TIRI). Crytur a Fyzikální ústav AV ČR a TIRI spolu s National Tsing Hua University v současné době soutěží o grant TA ČR. Tématem jejich projektu je LED buzený pulsní laser pro průmyslové a medicínské využití.

Leitmotivem cesty bylo také otevření továrny tchajwanského gigantu TSMC v nedalekých Drážďanech a česká ambice stát se významným partnerem v dodavatelském polovodičovém řetězci. I toto téma rezonovalo na 6. zasedání bilaterálních ekonomických konzultací s Tchaj-wanem, které pořádalo letos Ministerstvo hospodářství TW. Další témata představovala spolupráce v kosmickém odvětví, elektromobilitě a smart machinery.

Ilustrační fotografie

Český polovodičový ekosystém a Český národní polovodičový klastr představil širokému publiku vrchní ředitel Očko MPO ČR a Jiří Háze, ředitel Ústavu mikroelektroniky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno během akce 2023 EU-Taiwan Investment Partnership Forum on Semiconductor Cluster.

Čeští účastníci se obeznámili s tchajwanským investičním prostředím během odborného semináře a prostor pro navazování nových obchodních vztahů jim byl dán během B2B matchmakingu a při networkingové akci, které se účastnila více než stovka tchajwanských odborníků. Na své si přišli i členové Sdružení pro zahraniční investice, konkrétně zástupci firem CTP a Bilfinger Tebodin. Ocenili možnost představit svou činnost a návrhy pro spolupráci široké businessové obci na Tchaj-wanu díky investičnímu semináři, který uspořádala ČEKK Tchaj-pej ve spolupráci s Ministerstvem hospodářství a Taiwan External Trade Development Council.

Korporace CTP stojí za výstavbou vědeckotechnologických parků v ČR, kde mají českou pobočku tchajwanské firmy jako Inventec Corporation, Wistron nebo Darfon Electronics. CTP navrhla pomoc s relokací polovodičového dodavatelského řetězce do Evropy. Zástupci CzechInvest a CzechTourism představili investiční příležitosti v ČR včetně kongresové turistiky. 

Informace poskytnuta Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji. Autorka: Marie Leflerová, vedoucí vědeckotechnologického úseku.

• Teritorium: Asie | Tchaj-wan | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Elektronika a elektrotechnika

Doporučujeme