Polsko-české hospodářské setkání v Katovicích

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě uspořádalo dne 14. 5. 2019 v budově bývalého Generálního konzulátu České republiky v Katovicích Polsko-české hospodářské setkání. Zmíněný projekt byl realizován formou projektu na podporu ekonomické diplomacie díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a ve spolupráci s vládní agenturou CzechTourism ve Varšavě a Krajskou hospodářskou komorou v Katovicích.Hospodářské setkání bylo organizováno v rámci XI. ročníku Evropského hospodářského kongresu, který se ve dnech od 13. do 15. května 2019 konal v Katovicích. Společného setkání se zúčastnilo přes 100 zástupců z řad významných polských a českých podnikatelů, zástupců polské státní správy, CzechTradu, CzechTourismu, regionálních hospodářských komor, významných ekonomických deníků a dalších institucí.

Akci slavnostně zahájil zástupce velvyslance České republiky v Polsku pan Jiří Kyrian. Ve svém projevu přivítal přítomné na tomto již tradičním setkání, které Velvyslanectví ČR ve Varšavě pořádá každoročně v rámci výše uvedeného kongresu. Zdůraznil, že tento projekt je realizován díky významné podpoře Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Dále podtrhl význam vzájemných hospodářských vztahů mezi oběma zeměmi a zejména skutečnost, že obě země jsou silnými hospodářskými partnery.

V roce 2016 a 2017 byla Polská republika druhým největším obchodním partnerem České republiky, a to hned po Německu. V loňském roce představovalo Polsko pro ČR třetího největšího partnera (po Německu a ČLR, u které významně narostl objem dovozu). Vzájemná obchodní výměna se v roce 2018 zvýšila v porovnání s rokem předchozím o 6,8 % a dosáhla 22,2 mld. EUR. Hodnota českého vývozu představovala 10,3 mld. EUR, zatímco hodnota dovozu z Polska dosáhla 11,9 mld. EUR.

O dynamice a potenciálu obchodní spolupráce svědčí nejenom tato čísla, ale i vzájemné investice celé řady českých a polských společností. Pan Kyrian dále uvedl, že priority obou zemí se ve značné míře shodují, patří mezi ně především obnova nebo výstavba dopravní infrastruktury, energetika, petrochemie a také investice do ochrany životního prostředí.

Dále zdůraznil, že zvláštní pozornost je také věnována vývoji a aplikaci inovativních technologií a v poslední době také průmyslu 4.0. Vyjádřil přesvědčení, že obdobná setkání významně napomáhají k rozvoji a podpoře vzájemného obchodu a přinášejí nové obchodní a investiční příležitosti na obou stranách. Současně poděkoval všem sponzorům, bez jejichž podpory by zmíněné setkání nebylo možné zorganizovat.

Následoval krátký projev pana Tomasze Zjawioneho, prezidenta Krajské hospodářské komory v Katovicích. Zmínil zejména význam ČR jakožto důležitého obchodního partnera Polské republiky a především Slezského vojvodství, které je důležitým průmyslovým centrem Polska.

Během hospodářského setkání byly ve spolupráci se společností Auto Šliwka (dealer Škody Auto v Katovicích) prezentovány české automobily Škoda včetně nejnovějších modelů.

Organizace zmíněného setkání byla záměrně načasována na dobu konání Evropského hospodářského kongresu v Katovicích, jenž se letos konal již pojedenácté. Kongres pořádá významná polská PR agentura PTWP S.A., která je rovněž vydavatelem a významným opinion makerem. Výše uvedený kongres si během své krátké existence vybudoval renomé jedné z nejdůležitějších událostí tohoto druhu v regionu střední Evropy. Letošního ročníku se zúčastnilo více než 11 500 hostů z řad národohospodářů, politiků a odborníků z celé Evropy.

Podle ohlasů přítomných se akce vydařila, mnoha zúčastněným se podařilo navázat nové obchodní kontakty a prodiskutovat se svými partnery aktuální i budoucí podnikatelské záměry jak na polském, tak i českém trhu. Účastníci vyjadřovali Velvyslanectví České republiky ve Varšavě poděkování za dobrou organizaci akce a současně přání pokračovat v konání těchto setkání i v budoucnu, neboť je považují za velmi důležitá a užitečná.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Varšavě (Polsko). Autor: Petr Darmovzal, ekonomický a obchodní rada.

• Teritorium: Evropa | Polsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme