Polsko vybírá projektanty pro vysokorychlostní železnici z Katovic do Ostravy

Společnost CPK (Centralny Port Komunikacyjny) vypsala veřejnou zakázku na zpracování technicko-ekonomické dokumentace a dopadů na životní prostředí pro výstavbu propojení vysokorychlostní železnice (VRT) mezi Polskem a Českou republikou v úseku Katovice-Ostrava.

Ana del Castillo / Shutterstock.com

Jak se uvádí v dokumentaci CPK, cílem výstavby této železniční trati je prodloužení polské VRT do Ostravy a připojení k projektovaným VRT do Prahy, Bratislavy, Budapešti a Vídně. Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci tohoto projektu, který bude součástí transevropské dopravní sítě TEN-T, podepsali zástupci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a polského operátora CPK v roce 2019. Správa železnic již vypsala soutěž na zpracování EIA pro první část trati z Ostravy do Přerova pod názvem Moravská brána.

Trať Katovice-státní hranice s ČR by měla být projektována na rychlost 250 km/h a umožnit nejen osobní, ale částečně také rychlou nákladní kontejnerovou přepravu v rámci intermodálního transportu pro vlaky v délce 750 m.  Současně by tak měla vzniknout nová  železniční trasa, která doplní a odlehčí nynější propojení Bohumín – Chałupki a Karviná – Zebrzydowice.

Studie by měla zahrnovat průběh nové železniční trati, technicko-ekonomickou analýzu, dopady na životní prostředí, geologickou studii, mapy pro zpracování projektu a investiční doporučení. Autoři musí spolupracovat s polským i českým operátorem, tj. PKP PLK a Správa železnice.

Projekt v hodnotě 14 milionů zlotých (cca 84 mil. CZK) je částečně spolufinancován prostřednictvím unijního mechanismu Connecting Europe Facility (CEF), protože získal podporu Evropské komise.

Nabídky je možné předkládat do 3.února 2021. Rozhodovat se bude na základě ceny (70 %) a zkušenosti firmy a pracovníků s podobnými projety (30 %).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Varšavě (Polsko). Autor: Jan Tomášek, obchodně ekonomický úsek.

• Teritorium: Evropa | Polsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme