Polsko zavádí povinný split payment pro plátce DPH – nová povinnost pro české firmy

Podnikatelské subjekty, které jsou registrovanými plátci DPH a podnikají v rámci vymezeného seznamu zboží a služeb, se povinně budou muset připojit k systému rozdělené platby (split payment). Tento systém v Polsku nahradí přenesenou daňovou povinnost (reverse charge). Změna se bude vztahovat také na české firmy, které nemají sídlo v Polsku, ale jsou zapsány v polském registru plátců DPH.Evropská komise zveřejnila projekt rozhodnutí o zavedení povinného systému split payment v Polsku, který 18. 2. 2019 formálně schválilo zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) a 22. 2. 2019 bylo rozhodnutí zveřejněno. Akceptovalo se stanovisko, že reverse charge se v boji s daňovými podvody v Polsku ne zcela osvědčil a Varšava tak získá možnost zavést tento systém v zemi povinně od března 2019 do roku 2022 na 152 vyjmenovaných druhů zboží a služeb. Po třech letech se bude muset předložit hodnotící zpráva, jaký dopad mělo zavedení systému na daňové podvody.

Split payment se Polsku částečně zaváděl již v minulém roce jako nepovinný systém. Platby za zboží a služby se v bance automaticky rozdělují na netto částku pro podnikatelský účet a na DPH pro zvláštní účet, ke kterému má přístup finanční úřad.  Z DPH účtu se vyplácí DPH pro subdodavatele a rozdíl se převádí do státní pokladny. Systém v Polsku postupně začalo využívat 400 tisíc subjektů, tj. čtvrtina všech registrovaných plátců DPH.

Nyní bude tento systém povinný a bude se týkat zejména těch operací, které byly v minulosti zahrnuty do systému reverse charge. Dodatečně byly na seznam zařazeny také další druhy zboží a služeb, které jsou podle polských orgánů zneužívány k daňovým podvodům, jako je uhlí, koks, automobilové a motocyklové náhradní díly a součástky, elektronika a počítače apod. Systém bude platit pro elektronické bankovní transakce mezi plátci DPH (B2B) v rámci seznamu zboží a služeb, který je uvedený v příloze návrhu rozhodnutí ECOFIN, které musí být ještě formálně schváleno.

Podnikatelé, kteří nemají sídlo v Polsku, si budou muset otevřít polský bankovní účet a banky budou poskytovat zvláštní DPH účty bez dodatečných poplatků. Na žádost zdaňovaných subjektů se bude nadměrný odpočet DPH vracet do 25 dní.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Varšavě (Polsko). Autor: Jan Tomášek, obchodně-ekonomický úsek.

• Teritorium: Evropa | Polsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme