Polský ArcelorMittal dočasně pozastaví výrobu oceli v Krakově

Evropská asociace výrobců oceli zprvu odhadovala pro letošek snížení poptávky po oceli o 0,4 %, nyní to však vypadá na 3,1 %.

Vedení polské společnosti ArcelorMittal rozhodlo o dočasném pozastavení peci v Krakově. Důvodů je hned několik: přebytek oceli ve světovém hutnictví, klesající domácí poptávka či vysoké vstupní náklady. Pozastavení peci se plánuje od 23. 11. 2019.

Zároveň má vedení společnosti zájem výrobu opět obnovit, až se zlepší ekonomická situace. Stejně tak tomu bylo v letech 2010 a 2011, kdy byla výroba pozastavena na osm měsíců. Z tohoto důvodu také nechtějí své zaměstnance propouštět, ale připravili pracovní nabídky pro zaměstnance krakowské peci do jiných závodů společnosti.

Evropská asociace výrobců oceli zprvu odhadovala snížení poptávky po oceli o 0,4 %, nyní to však vypadá na 3,1 % v tomto roce. Reagovala na to také Ocelářská unie spolu s řediteli významných evropských výrobců oceli a řediteli ocelářských asociací, kteří vyzvali předsedu Evropské komise a premiéry členských zemí Evropské unie, aby podnikli konkrétní kroky ke zlepšení situace na trhu a podpoře evropských producentů. Mimo výše uvedených problémů poukazovali také na rostoucí dovoz suroviny nebo vysoké náklady na emise CO2.

Vypracovala zahraniční kancelář CzechTrade Varšava, Ivo Šipl. 
Zdroj:https://poland.arcelormittal.com/, https://www.ocelarskaunie.cz/

Doporučujeme