Pomoc českému kongresovému průmyslu: CzechTourism nabízí virtuální platformu zdarma

Agentura CzechTourism nabízí koronavirem zdecimovanému sektoru kongresového průmyslu v České republice pomoc v podobě virtuální platformy pro prezentace a veletrhy. S využitím virtuální platformy Eventtia, kterou pro tyto účely zakoupila, nabízí společnostem podnikajícím v MICE odvětví možnost účasti na sérii workshopů a veletrhů na hlavních zdrojových trzích zcela zdarma.

CzechTourism nabízí virtuální kongresovou platformu zdarma
CzechTourism nabízí virtuální kongresovou platformu zdarma | Archiv agentury CzechTourism

První ze série online workshopů se zaměřením na americký a kanadský trh proběhl v druhé polovině října ve spolupráci s Prague Convention Bureau a zúčastnilo se ho celkem 86 domácích i zahraničních subjektů. Prostřednictvím platformy se pak podařilo nasmlouvat celkem 230 schůzek. „Nákup platformy byl skvělý tah. Zorganizovat podobnou akci za pomoci třetí strany s brandingem České republiky vyjde ve Spojených státech běžně na 25 tisíc dolarů a výše na den,“ pochvaluje si efektivitu platformy Michaela Claudino, ředitelka zahraničního zastoupení agentury CzechTourism pro Spojené státy americké a Kanadu.

„Eventtia nabízí velmi jednoduché, přehledné uspořádání a pro účastníky akcí je snadno využitelná. Důležitá je zejména možnost matchmakingu partnerů před samotnou akcí, tj. možnost výběru partnerů pro schůzky na základě zveřejněných profilů společností,“ přibližuje Tereza Matějková, vedoucí manažerka Czech Convention Bureau.

Využití platformy i uspořádaný workshop kladně vyhodnotili i jeho samotní účastníci. „V minulosti se mnohokrát stalo, že jsme se zúčastnili akce, která,nebyla pro nás‘. Tento workshop byl ale skvělý, už máme i konkrétní poptávku,“ vyjádřila se pochvalně k proběhnuvší akci například Hana Obrázková z Kongresového centra Praha. „Vše fungovalo super, kontakty byly výborné a vidím v nich poten ciál,“ uvedl Daniel Kop ze společnosti Asiana.

Na USA workshop navázala týdenní online roadshow zaměřená na Latinskou Ameriku, v listopadu pokračují workshopy zaměřené na evropské trhy i oblast Blízkého východu a na začátek prosince je připraven workshop pro Spojené státy americké a Kanadu zaměřený na leisure klientelu. Agentura CzechTourism rovněž podpořila účast subjektů na nejvýznamnějších B2B veletrzích, které v letošním roce probíhají v online verzi – WTM London a IBTM Barcelona. „Také v t ěchto případech jsme se rozhodli maximálně vyjít vstříc našim partnerům a účast v online expozici České republiky jim nabídnout zcela zdarma,“ uzavírá Tereza Matějková.

Podle základního scénáře studie Dopad covidu-19 na evropský MICE sektor, kterou pro Czech Convention Bureau realizovala společnost Tourism Economics v rámci Strategické aliance národních evropských convention bureaus, vyplývá, že pokles návštěvnosti konferenčních akcí dosáhne letos více než 70 %. K návratu do úrovně před covidem-19 bude postupně docházet v následujících letech, a to až do roku 2023.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: agentura CzechTourism

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme