Pomoc se všemi fázemi podnikání nabídne v Brně CzechTrade společně s 12 institucemi

Na 61. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně čekají návštěvníky v druhém říjnovém týdnu mimo jiné dvě premiéry. Hned třináct státních institucí bude poprvé soustředěno do jedné společné expozice. A zahraničním hostům se ČR představí pod novým heslem Země pro budoucnost.

Hlavní téma letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně (MSV) je zvoleno nanejvýš vhodně. Je jím Průmysl 4.0 a digitální továrna. Téma se tak ideálně potkalo s oficiálním uvedením nového hesla, pod nímž chce Česko od nynějška před světem budovat svou image. „Česká republika chce a musí být zemí pro budoucnost. A právě tuto ambici v sobě zahrnuje nová značka Czech Republic: The Country For The Future,“ říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Očekává se více než 1600 vystavovatelů. Z toho zhruba polovina by měli být zástupci českých firem, kteří budou moct na konkrétních technologiích demonstrovat, že český průmysl má opravdu k budoucnosti a Průmyslu 4.0 dobře nakročeno. „Věřím, že veletrh ukáže, že to není jen prázdný slogan a že Česká republika má potenciál pro technologicky vyspělou budoucnost,“ shrnuje Jiří Kuliš, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno.

Společná expozice Země pro budoucnost

Brněnský strojírenský veletrh je tradičně pro tuzemský průmysl vrcholem sezony a letos čeká vystavovatele i ostatní návštěvníky, kterých bývá na MSV každoročně více než 80 tisíc, ještě další novinka. Celkem třináct českých státních institucí podporujících podnikatele se totiž poprvé představí v jedné velké společné expozici. Ta i v názvu využije už zmíněného hesla, takže ji na plánku výstavy najdou zájemci pod jménem Česká národní expozice: The Country For The Future. Na jednom místě budou mít české firmy možnost využít služeb všech přítomných institucí a budou moct se na ně obrátit s dotazy ke kterékoli fázi podnikání – od inovativního nápadu přes jeho realizaci až po export technologií do zahraničí. „Veletrhy tak pojímáme jinak. Jde o pojetí moderní, inovativní a hlavně společné,“ uvádí ministr Karel Havlíček.

Česká národní expozice na MSV vyrostla na myšlence vládní strategie, která chce Českou republiku na základě jejího ekonomického potenciálu a vyspělého průmyslu vynést do roku 2030 mezi evropské inovační lídry.

(Kliknutím obrázek zvětšíte)

13 státních institucí ve společné národní expozici v pavilonu Z

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Ministerstvo zahraničních věcí
 • Ministerstvo obrany
 • Agentura pro podnikání a inovace
 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
 • Agentura na podporu obchodu CzechTrade
 • Česká exportní banka
 • Česká rozvojová agentura
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka
 • Exportní garanční a pojišťovací společnost
 • Technologická agentura ČR
 • Úřad průmyslového vlastnictví
 • Strojírenský zkušební ústav

Firmám budou k dispozici ředitelé kanceláří CzechTrade

Společná národní expozice bude po celou dobu veletrhu, tedy od 7. do 11. října, umístěna v pavilonu Z. Pro návštěvníky je připraven pestrý doprovodný program zahrnující semináře, workshopy a panelové diskuse.

Mimo jiné bude možno konzultovat konkrétní exportní záměry českých podnikatelů s řediteli vybraných dvaceti zahraničních kanceláří CzechTrade. Akce Meeting Point CzechTrade bude probíhat po celý den ve středu  9. října přímo ve společných prostorách národní expozice.

Zaměření na soudobý trend inovací ještě podtrhnou dva veletrhy, které se budou v Brně konat souběžně s MSV. Jde o přehlídky Transport a Logistika a veletrh Envitech. Jeho hlavním tématem je letos cirkulární ekonomika, tedy šetrné nakládání se zdroji a jejich maximální využití s minimem odpadu. I tento veletrh by mohl umocnit image Česka jako země pro budoucnost, protože v oblasti recyklace, odpadového hospodářství či zelených technologií patří české firmy také ke světové špičce.

Doprovodný program České národní expozice

Pondělí 7. 10.

 • 11.00 – 11.45 Slavnostní otevření České národní expozice: The Country For The Future
 • 12.00 – 14.00 Jak dostat český výzkum a vývoj do zahraničí? 
  Prezentace projektu Podpora exportu VaV

Úterý 8. 10.

 • 9.00 – 10.00 Kdo uspěl ve 4. ročníku soutěže projektů opakovaného využití surovin? 
  Soutěž Přeměna odpadů na zdroje
 • 9.30 – 11.00 Jak přeměnit odpady ve zdroje? 
  Workshop s příklady dobré praxe cirkulární ekonomiky v průmyslu
 • 9.30 – 12.00 Doing Business – Velká Británie a Francie
  Současná ekonomická situace a jak zahájit expanzi na tyto trhy (místo konání: RHK Brno, Výstaviště)
 •  
 • 12.30 – 13.30 Jak stát podpoří rozvoj umělé inteligence v ČR 
  Debata AI na téma vybudování sítí výzkumných Evropských center excelence
 • 13.00 – 16.30 Kazachstán, Ukrajina a Ázerbájdžán – slibné trhy pro český export.
  Konference představí tři země z pohledu obchodování (místo konání: RHK Brno, Výstaviště)
 •  
 • 14.00 – 16.00 Jaké jsou světové trendy v moderní energetice? 
  Seminář na téma dekarbonizace ekonomiky, exportních příležitostí a financování aktivit v zahraničí

Středa 9. 10.

 • 9.00 – 17.00 Jak exportovat do 20 zemí světa? Meeting Point CzechTrade
  Individuální exportní konzultace firem s řediteli dvaceti zahraničních kanceláří
 • 9.30 – 10.30 Jak se ČR stane jedním z evropských inovačních lídrů? 
  Prezentace Inovační strategie ČR 2019–2030
 • 10.30 – 12.00 Jaké možnosti mají české firmy v Indii? 
  Prezentace průmyslového klastru v Indii
 • 14.00 – 15.30 Jak podporujeme investice u nás a jak naši sousedé? 
  Panelová diskuse představitelů investičních agentur V4
 • 15.45 – 18.00 Jak se mohou české průmyslové firmy zapojit do obranných projektů EU a NATO? 
  Aktuální vývoj v EDF a stav výzev EDIDP 2020

Čtvrtek 10. 10.

 • 9.15 – 12.30 Jak snížit svou uhlíkovou stopu? 
  Udržitelný design, inovativní materiály a jejich použití v souladu s principy cirkulární ekonomiky
 • 13.00 – 15.30 Jak mohou evropské dotace pomoci modernizovat a inovovat výrobu? 
  Seminář na téma OP PIK a Průmysl 4.0


Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Tomáš Stingl.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme