Poptávka po ESG specialistech roste. VŠE připravuje na tento obor své studenty už více jak rok.

ESG je nové CSR. Čím dál častěji skloňovaná zkratka vyjadřuje to, jak podnikání firem dopadá na životní prostředí a společnost. Oproti svému předchůdci, CSR, se dostala v listopadu 2022 do legislativy Evropské unie.

Brzy se propíše i do zákonných povinností firem, které působí v České republice. Firmy proto začínají poptávat odborníky na ESG a kladou v tomto ohledu nároky i na zaměstnance všech dalších oddělení. Fakulta podnikohospodářská (FPH) u svých studentů buduje povědomí o ESG napříč specializacemi a kurzy. Nově nabízí i exekutivní kurz ESG Masterclass pro manažery a zaměstnance firem, na které bude mít ESG dopad. 

Ilustrační fotografie

Od roku 2025 bude pro všechny české firmy nad 250 zaměstnanců povinné vedle finančního reportu každý rok vydávat právě i ESG report. ESG se snaží zachytit komplexní dopady podnikatelských aktivit firem na oblast životního prostředí (Environment), na společnost (Social) a na vnitřní řízení firem (Governance).

Tato nová legislativa vytváří na firmy evidentní tlak začít ESG co nejdříve propisovat do své činnosti. Což má vliv i na vznik nových požadavků na zaměstnance. Ve firmách vznikají nová místa pro ESG specialisty. Stejně jako útvary marketingu nebo HR ve velkých firmách začínají vznikat i útvary ESG přímo podřízené nejvyššímu managementu.

„Už dnes spatřujeme velkou poptávku po lidech, kteří se tomu budou věnovat,“ potvrzuje proděkan pro zahraniční vztahy FPH doc. Ing. Ladislav Tyll, Ph.D. s tím, že Fakulta podnikohospodářská tak ESG zahrnula do vzdělávání na několika úrovních.

ESG Masterclass

Tento nový exekutivní kurz je určen manažerům v rozhodovacích funkcích, kteří si chtějí celou problematiku ESG přiblížit, ale i řadovým zaměstnancům, na které bude mít ESG dopad. Kurz probíhá online a účastníky seznamuje se samotným konceptem a prostředím environmentálních, sociálních a správních aspektů. Pomůže jim osvojit si znalosti z této velice aktuální problematiky. První termín, na který se mohou zájemci hlásit je 14. dubna 2023. Další termíny a více informací lze najít na webu exekutivních kurzů FPH.

Ilustrační fotografie

ESG Rating

Nejkomplexněji se věnuje problematice ESG studijní program CEMS/Master in International Management. Ten se v loňském roce spojil s Asociací společenské odpovědnosti a publikoval první ESG rating firem v Česku, přičemž role FPH byla především vytvořit metodiku hodnocení firem v rámci ESG, sběr dat a jejich následné vyhodnocení.

Lean & Green

Dílčím projektem, který zapadá do kontextu ESG, je také aktivita Katedry logistiky. Katedra funguje jako auditorské pracoviště ve vazbě na evropský program Lean&Green. Cílem programu Lean & Green je komunikovat problematiku snižování oxidu uhličitého a skleníkových plynů v sektoru logistiky. Představuje závazek dané firmy snížit minimálně o 20 procent emise oxidu uhličitého z logistických aktivit během následujících pěti let. Tento závazek musí mít zpracovaný v rámci vlastního akčního plánu, který včetně průběžných výsledků prochází nejméně jedenkrát ročně nezávislým auditem. Ten vypracovává právě Katedra logistiky, a společnost na jeho základě může získat ocenění Lean & Green Awards.

Redakčně upravená tisková zpráva VŠE v Praze

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme