Poptávka po ochranném textilu raketově roste v Česku i Německu

Představitelé svazů textilního a nanotechnologického průmyslu z ČR a Německa se setkali na pozvání Generálního konzulátu v Drážďanech a Obchodní a průmyslové komory Chemnitz 28. dubna ve virtuální konferenční místnosti.

  • Přítomno bylo také několik společností, např. česká firma nanoSPACE.
  • Setkání proběhlo v rámci Projektu ekonomické diplomacie PROPED.

Pandemická doba dopadla na většinu průmyslových odvětví na obou stranách hranice. Tržby českého textilního průmyslu se propadly za rok 2020 o cca 7 %, německé textilní firmy hlásí ztráty větší, 20%. Proti tomuto trendu jdou však obory, které produkují zdravotnické a ochranné textilie. Česká společnost nanoSPACE, působící na trhu od roku 2012, plně zúročila během koronavirové epidemie své poznatky z oblasti nanovlákenných materiálů a exponenciálně vzrostla. Nanotechnologické membrány jsou schopny zachytit 98–99 % viru. Jejich vývojáři a výrobci se tak pochopitelně dostávají do nadnárodních hledáčků společností z odvětví zdravotních a ochranných textilií.

Během virtuálního setkání 28. dubna 2021 se textilní svazy shodly na tom, že přeshraniční propojování s nákupčími, výrobci i technology a rovněž sdílení know-how s cílem vzniku dalších řad nových technologií zdravotnických a ochranných textilií, je v aktuální době prioritou.

Generální konzulát ČR v Drážďanech, který je dlouholetým aktivním partnerem českých i německých svazů technických textilií, se proto rozhodl spoluorganizovat textilní veletrh ochranných pomůcek v německém Chemnitz v druhé polovině září 2021, na kterém – pokud epidemiologická situace dovolí – dojde v rámci Projektu ekonomické diplomacie k přímému setkání řady českých firem s německými aktéry.

Proběhnou B2B setkání i série přednášek zejména k tématu budoucnosti technických textilií. Zajímavým námětem doprovodné konference bude také přeshraniční spolupráce na poli tzv. cirkulární ekonomiky textilu – způsobu, jak nakládat s použitými či zbytkovým textilními materiály. Organizátorem veletrhu je na německé straně textilní svaz VTI a Obchodní a hospodářská komora Chemnitz. České textilní svazy předají pozvání na veletrh svým členům a osloví také přednášející za ČR.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Drážďanech (Německo). Autorka: Lenka Konšelová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí

Doporučujeme