Poptávka velkých firem po zaměstnancích klesá, celkový optimismus nikoliv

Začátek roku bývá ve znamení nejvyšší nezaměstnanosti, výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro první čtvrtletí roku 2019 ale ukazují stále nadprůměrný optimismus zaměstnavatelů. Poptávka velkých firem už ale není tak extrémní.Hlavní otázka položená všem účastníkům průzkumu zněla jasně: Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce března 2019 v porovnání s aktuálním čtvrtletím? Reprezentativní vzorek se přitom týkal až 750 zaměstnavatelů v ČR.

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro první čtvrtletí 2019 tradičně nižší náborové plány, nicméně ve srovnání s předchozími lety jsou nadprůměrné. Až 4 % zaměstnavatelů očekávají nárůst počtu pracovních sil, 2 % předpovídají snížení počtu pracovních sil a 92 % zaměstnavatelů nepředpokládají žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje čistý index trhu práce pro Českou republiku pro první čtvrtletí 2019 hodnotu +2 % a 4 % po sezonním očistění.

„V lednu očekáváme nejvyšší nezaměstnanost v roce, ale to neznamená, že přijde nějaké hromadné propouštění. Jedná se především o pohyb sezonních pracovníků a částečně i administrativní důvody, jako je konec smluv na dobu určitou a ukončování živností. Tyto lidi trh práce velmi rychle absorbuje, protože je v nabídce mnoho příležitostí například ve zpracovatelském průmyslu, kde se po Vánocích rozjíždí výroba, nebo v sektoru služeb, kde se od listopadu odkládají nábory na nový rok. Dobrá ekonomická situace se projevila v posledních letech i tak, že sezonní výkyvy v nezaměstnanosti jsou minimální,“ konstatovala Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup ČR.

Velké firmy plánují i škrty

Zaměstnavatelé všech velikostí očekávají nárůst počtu pracovních sil. Zatímco malé a střední podniky pokračují v nárůstu optimismu, u velkých společností nad 250 zaměstnanců lze už rok pozorovat pozvolný pokles optimismu, který byl na počátku roku 2018 tolik extrémní. Aktuálně 31 % velkých firem plánuje pokračovat v náborech a 6 % bude snižovat počty zaměstnanců.

Zaměstnavatelé v šesti z deseti odvětví předpokládají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu zaměstnanců. Nejsilnější optimismus zaznamenal průzkum u zaměstnavatelů ve stavebnictví, kde i přes nízkou sezonu pokračují pozitivní náborové plány s čistým indexem trhu práce +11 %, následované odvětvím výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody s indexem +9 %.

Zpracovatelský průmysl očekává náborové aktivity s indexem +5 % a velkoobchod a maloobchod +4 %. Naopak převažující pesimismus v náborech pozorujeme v odvětví zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov s indexem -8 % a ubytování a stravování s indexem -4 %.

Zaměstnavatelé ve dvou ze tří regionů očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové plány hlásí Praha s čistým indexem trhu práce +4 %, skromnější náborové plány očekávají Čechy s indexem +3 %, Morava zůstává stabilní. V porovnání s předchozím čtvrtletím zaměstnavatelé na Moravě vykazují zhoršení náborového prostředí o 6 procentních bodů, v Čechách o 4 a v Praze o 1 procentní bod.

Výsledky ukazují, že zaměstnavatelé ve 43 ze 44 zemí a oblastí plánují v nadcházejícím čtvrtletí zvýšit počet pracovních sil. V porovnání s předchozím čtvrtletím náborové plány pro první čtvrtletí posílily v 16 ze 44 zemí a oblastí, oslabily ve 23 a beze změny pak zůstaly v pěti. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku je náborové prostředí příznivější ve 21 zemích, oslabilo ve 20 a beze změn zůstalo ve dvou.

Nejsilnější náborové prostředí z globálního hlediska hlásí Japonsko, Tchaj-wan, Spojené státy, Slovinsko, Řecko a Hongkong. Nejslabší předpověď pak přichází z Argentiny, Švýcarska, Itálie, Panamy.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Erik Bártek

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme