Poradenství EEN pomohlo české firmě při provádění elektromontáží v zemích EU

Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky (CRR ČR) se vedle dalších činností zaměřuje i na poskytování specializovaného poradenství v oblasti přeshraničního poskytování služeb a vysílání pracovníků v rámci EU.

Jako příklad úspěšného poradenství může sloužit případ firmy VEOS Pospíšil s. r. o. Jedná se o společnost založenou v roce 2009, která se zabývá elektromontážemi. Jedná se hlavně o montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení či výrobu, instalaci a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.

VEOS Pospíšil s.r.o. | EEN

Často získání i zakázky i z jiných zemí EU, na elektromontáže vysílá své zaměstnance, a proto musí dodržovat všechny výše zmíněné podmínky a pravidla. V roce 2022 se konkrétně jednalo o elektroinstalace v Rakousku či v Německu.

Paní Marcela Červenková, jednatelka firmy VEOS Pospíšil, zhodnotila služby EEN při Centru takto: „Velmi si vážíme služeb EEN a úzké spolupráce s RNDr. Ryšavou, která vždy velmi rychle reaguje na naše dotazy a požadavky. Na základě dlouhodobé spolupráce již víme, na co si máme dávat pozor a co je třeba udělat při vyslání. Přesto si pokaždé ověřujeme, zda neplatí nějaké nové podmínky. Díky službám EEN jsme zatím obstáli i při kontrolách na stavbě.“

VEOS Pospíšil s.r.o. | EEN

Vysílání pracovníků je komplexní záležitost, kdy je třeba vzít do úvahy řadu skutečností. Jedná se především o dodržení vyjmenovaných pracovně-právních podmínek dle pravidel země vyslání, pokud jsou pro vyslané zaměstnance výhodnější. Dále je nutné postupovat dle pravidel pro daně z příjmu vysílající firmy a vyslaných zaměstnanců a pro DPH a pro povinné sociální a zdravotní pojištění.

Ve všech zemích existuje povinnost ohlásit vyslané zaměstnance, přičemž procedury a podmínky se liší země od země, a také povinnost ohlásit kvalifikaci v případě profese regulované v zemi vyslání. V neposlední řadě musejí být zaměstnanci vybaveni řadou dokumentů často s překlady do příslušných jazyků.

V případě, že zaměstnavatelé nepostupují v souladu s příslušnými pravidly, hrozí jim ze strany úřadů země vyslání vysoké pokuty. Aby se jim vyhnuli, potřebují cílené komplexní poradenství v této oblasti, a proto se obracejí na EEN při Centru pro regionální rozvoj ČR.

Paní Jitka Ryšavá z EEN při Centru pro regionální rozvoj ČR se této problematice dlouhodobě věnuje, na toto téma přednáší, píše články a odborné brožury (minimálně 2 x ročně aktualizuje publikace „Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky“ či shrnutí pravidel pro vysílání pracovníků v mezinárodní silniční dopravě).

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme