Poradenství EEN pomohlo české firmě při stavbě stroje v Rakousku

Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky (EEN při Centru) se vedle dalších činností specializuje i na poskytování poradenství v oblasti přeshraničního poskytování služeb a vysílání pracovníků v rámci EU.

Paní Jitka Ryšavá z EEN při Centru se této problematice dlouhodobě věnuje, na toto téma též přednáší, píše články a odborné brožury (pravidelně – minimálně 2x ročně – aktualizovaná publikace „Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky“).

Vysílání pracovníků do zemí EU je komplexní záležitost. Vždy je třeba posoudit, zda lze danou službu poskytnout, aniž by se firma musela v zemi vyslání usadit. Vyslaní zaměstnanci musejí mít ve vyjmenovaných oblastech pracovně-právní podmínky alespoň na minimální úrovni pravidel země vyslání, pakliže jsou pro ně výhodnější. Je třeba dodržovat podmínky pro daně z příjmu a DPH a také pro povinné sociální a zdravotní pojištění.

Téměř ve všech zemích je ve většině případů povinné ohlášení vyslaných zaměstnanců a v případě výkonu aktivit regulovaných v zemi vyslání také ohlášení kvalifikace. Zaměstnanci potřebují mít s sebou formulář A1, Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), kopie pracovní smlouvy, dokladů o odměňování, většinu dokladů je třeba přeložit do jazyka země vyslání.

Pakliže firmy nedodrží správně všechny podmínky a pravidla, hrozí jim vysoké pokuty, které mohou pro ně být až likvidační. České firmy mají velký zájem rozšiřovat své služby i do dalších zemí EU, vždy však potřebují správně a adresné poradenství, aby se vyhnuly nástrahám, plynoucích z nedodržení podmínek, a následným sankcím. Z toho důvodu se obracejí na EEN při Centru s žádostí o expertní poradenství, protože byť jsou pravidla pro vysílání pracovníků v rámci EU do určité míry harmonizována, je vždy třeba posuzovat případ od případu.

Nejpřísněji ze všech zemí postupuje při kontrole dodržování pravidel při vysílání Rakousko. Pokuty bývají až likvidační, protože nemají horní hranici a jsou ukládány kumulativně za každého zaměstnance. Příliš přísným postupem Rakouska se zabýval Soudní dvůr Evropské unie, který 12. 9. 2019 rozhodl, že uvalované pokuty na základě rakouského zákona o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu (LSD-BG) jsou v rozporu s unijním právem (více informací na webu MZV ČR).

Jako příklad úspěšně poskytnutého poradenství může sloužit spolupráce s firmou Kuboušek s.r.o. Jde o českou firmu, která se věnuje jednak dodávkám měřicích přístrojů, jednak dodávkám technologických celků pro zpracování plastů, především vstřikovacích strojů, vstřikování a automatizaci. Technologické strojní celky firma dodává do řady zemí EU a Švýcarska, přičemž jsou jednotlivé dodávky vždy provedeny přesně dle přání zákazníka.

Před přijetím zakázky v zahraničí zaměstnanci z firmy Kuboušek kontaktují EEN při Centru, aby získali poradenství zaměřené na danou zemi. Úspěšnou spolupráci mezi firmou Kuboušek a EEN při Centru může ilustrovat realizace zakázky ve firmě Robust Plastics v Rakousku. Šlo o stavbu stroje KM 2700-33000 MX, která probíhala v hale zákazníka. Přestože podmínky pro stavbu stroje byly komplikovanější, vše proběhlo dobře a rakouský zákazník byl velmi spokojen a nabídl firmě Kuboušek další dvě zakázky.

Mgr. Tereza Velíšková, vedoucí vzdělávacího centra a řízení lidských zdrojů společnosti Kuboušek s.r.o., zhodnotila služby EEN při Centru takto: „Díky pomoci a rychlému profesionálnímu poradenství mohla naše společnost potvrdit několik dalších poptávek od našich zahraničních zákazníků, což přineslo rychlý start našeho těžkého servisního týmu v zahraničí. I když je portfolio našich služeb velice široké, cítíme se v současnosti při vysílání pracovníků do zahraničí bezpečně.“

A dodala: „Velmi oceňujeme pomoc EEN při Centru a chtěli bychom pokračovat v navázané spolupráci i v budoucnu. Je pro nás velmi důležitým zdrojem. Brožura připravená paní Ryšavou je pro nás velkou pomocí, jedná se o komplexní soubor informací. Nicméně nebyla to jenom tato brožura, proběhlo mnoho telefonických rozhovorů, byla poslána řada e-mailů z naší strany a paní Ryšavá se nám vždy snažila pomoci a předat nám co nejdříve správnou informaci.“

• Teritorium: Česká republika | Rakousko

Doporučujeme