Poradna: Co je to agilní metoda řízení?

Budoucnost má patřit malým multifunkčním týmům, které se dokážou řídit prakticky samy. Takzvaná agilní metoda řízení, s níž před dvaceti lety začínaly softwarové firmy, nalezla už uplatnění ve finančnictví, telekomunikacích, marketingu i v oblasti řízení lidských zdrojů a postupně míří i do dalších odvětví. Výhodou agilního přístupu je téměř neustálá spolupráce mezi projektovým týmem a zákazníkem, který týmu poskytuje zpětnou vazbu a průběžně upřesňuje zadání. 

Tradiční způsob řízení, kdy manažeři vydávají příkazy a jejich podřízení je pouze vykonávají, se zdá být minulostí. V této souvislosti se hodně hovoří o agilní metodě řízení? Co to je?
Květa D., BrnoNejrozšířenější agilní metodou řízení je takzvaný scrum, což je rozdělení zadaného projektu na jednotlivé funkční části, z nichž každá se řeší samostatně. Práce na každé části probíhají v krátkých, zpravidla pouze několikatýdenních úsecích, sprintech. Na konci každého sprintu se vyhodnotí výsledek, což umožňuje rychle odhalit potíže, reagovat na ně a v případě problémů projekt zčásti nebo úplně redefinovat. Ve výsledku je tato metoda údajně třikrát až pětkrát efektivnější než tradiční způsob řízení. Ovšem pro rychlejší a úspěšnější implementaci agilních metod řízení do praxe je nutné překonat dvě zásadní překážky – stereotypy v myšlení managementu a také zažité představy o tom, jak má vypadat organizace firmy.

Nejprve se musí proměnit myšlení manažerů, teprve pak bude možné proměnit organizaci firem tak, aby zvládly přechod k agilním metodám řízení. Nejdůležitější je vědomí, že agilní metody nejsou cílem, ale pouze nejlepším způsobem, jak cíle dosáhnout. A současně s tím by se mělo manažerské myšlení změnit v tom smyslu, že vedoucí budou podporovat týmového ducha a ostatním pomáhat stát se týmovými vůdci.

Pokud jste na vyšší manažerské pozici, podívejte se, nakolik jsou týmy zapojené do fungování celé firmy nebo nakolik jsou uzavřené v rámci své dílčí činnosti. Zaměřte se na to, jak vám rostou z týmu lídři a jak se seniorní zaměstnanci posouvají v rámci firmy, přicházejí s inovativními nápady a přebírají zodpovědnost. Změna leadershipu by proto měla být hlavní prioritou.

Převzato z časopisu Profit. Autor článku: Jozef Papp, Stanton Chase.

Doporučujeme