Poradna: Dopad regulace GDPR na e-shopy a weby

Jak dopadne nová regulace GDPR na více než 36 tisíc českých e-shopů a na weby?
JAN V., PísekOd května 2018 začne platit nové evropské nařízení General Data Protection Regulation (GDPR), tedy Obecné nařízení na ochranu osobních údajů, které se týká mimo jiné i všech provozovatelů e-shopů či jiných internetových služeb, u kterých se zákazník registruje svými osobními údaji. Jde o další krok navazující na nedávnou evropskou regulaci cookies, který si stanovuje za cíl lépe ochránit spotřebitele.

Pro provozovatele e-shopů a webových služeb bude nová evropská regulace znamenat především nutnost získání nových souhlasů zákazníků se zpracováním jejich osobních údajů a pak také daleko větší důraz na bezpečné uchovávání získaných dat.

Souhlas bude nutné vyžadovat na několika úrovních – nejen při získávání a zpracování dat potřebných pro realizaci samotného nákupu (fakturační údaje), ale například také při jejich předání partnerským společnostem realizujícím platbu za zboží či služby a případnou dopravu zákazníkovi. Souhlas se zpracováním osobních dat musí být požadován odděleně od ostatních podmínek a neměl by být podmínkou pro samotné využití služby (pokud to není zcela nezbytně nutné). Zákazník také může již poskytnutý souhlas kdykoli odvolat a obchodník nebo provozovatel služby mu za tímto účelem musí připravit jednoduchou cestu, jak odvolání souhlasu provést. Evidovány přitom musí být jak poskytnuté souhlasy, tak i všechny pohyby osobních dat zákazníků i případná odvolání souhlasů.

Provozovatelé e-shopů a internetových služeb ponesou s nástupem GDPR také daleko větší zodpovědnost za data, která budou na základě souhlasu zákazníků uchovávat. Tato data musí být zabezpečena proti odcizení a nedovolené manipulaci a jejich správce musí ustanovit osobu, která bude za bezpečné uchování dat přímo odpovědná (může jí ale být třeba i přímo majitel e-shopu).

Po nařízení o cookies a zavedení elektronické evidence tržeb je GDPR další zásadní změnou v životě českých internetových obchodníků a provozovatelů webových služeb. GDPR se navíc týká i všech internetových služeb, které při registraci nových zákazníků rovněž požadují řadu osobních údajů.

Jakkoli mohou zatím publikované informace o GDPR znít pro provozovatele e-shopů nepříjemně, pravděpodobně bude možné nové podmínky zpracování osobních údajů zákazníků splnit s přijatelnými náklady. Důležité bude především nastavit správný systém získávání souhlasů a mechanismy zabezpečení získaných dat. Obchodníci by měli hledat pomoc u provozovatele své obchodní platformy nebo si zvolit takového poskytovatele, který bude na GDPR připraven včas.

Převzato z časopisu Profit. Autor článku: Daniel Hutník, konzultant a teamleader divize Sprinx Digital.

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme