Poradna: Jak na problém s nahlížením do daňové informační schránky?

Jednatel zahraniční firmy mne přidal jako pověřenou osobu do datové schránky. Pomocí tohoto přístupu jsem chtěl u finanční správy požádat o zřízení možnosti nahlížení do daňové informační schránky, ale nějak se nám to nedaří. Kde může být problém?V případě, že již máte vytvořenou a zpřístupněnou datovou schránku, je vám tzv. daňová informační schránka (dále jen „DIS“) u finanční správy zřízena z moci úřední a již o její vytvoření nemusíte žádat prostřednictvím formuláře „Žádost o zřízení Daňové informační schránky“. Následně si pak k ní vyžádáte již jen přístup pomocí formuláře „Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky“. Příslušný formulář získáte na portálu finanční správy.

Do DIS se může následně přihlásit pouze osoba, která má v použité datové schránce roli „oprávněná osoba“, tj. pouze zpravidla jednatel společnosti, resp. statutární orgán společnosti. Pokud vám byla v minulosti DIS vytvořena a pokoušíte se do ní přihlásit z datové schránky v roli pověřené osoby, přihlášení se vám nezdaří.

Existuje však možnost, aby do DIS autorizovaně přistupovali i další osoby, které jsou uvedené v datové schránce firmy, např. pověřená osoba či administrátor. K tomu je však nutné nejprve doručit na místně příslušný FÚ „Plnou moc“, a to oprávněnou osobou. Zmocněná osoba následně vyplní a odešle formulář „Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky“. Přihlášku může pověřená osoba nebo administrátor opět podat prostřednictvím datové schránky firmy.

Převzato z časopisu Komora
Autor článku: Tomáš Macnar, Regionální místo Praha

Doporučujeme