Poradna: Jak napsat zajímavý životopis?

Jak bych mohl zaujmout budoucího zaměstnavatele? Poraďte nějaké „triky“ do životopisu? Josef K., Brno

Vnímání práce se v posledních deseti letech hodně změnilo, což se odráží také v životopisech. Dříve bylo na práci pohlíženo jako na „jednoproudovou silnici“ – člověk vystudoval nějaký obor a pak v něm působil v pozicích, které šly v řadě za sebou, ideálně bez přestávek. Dnes lidé dělají naráz i víc nesourodých prací, na fakturu nebo zkrácený úvazek. Klidně měsíce i roky cestují po světě nebo dobrovolničí v projektu, který jim dává smysl. Co bylo dříve náboráři vnímáno jako tříštění, ukazuje dnes na aktivní povahu lidí, jejich cílevědomost a zkušenosti.

Mnoho lidí má léta sepsáno jedno CV, které pouze aktualizuje o poslední pracovní pozice či absolvované kurzy, až když CV potřebuje použít. To je chyba. 

Informace z papírového životopisu si dnes většina náborářů potvrzuje a doplňuje na internetu. Díky sociálním sítím, názorům, komentářům, fotografiím a dalším informacím, které člověk sdílí on-line, si dokážou prověřit nejenom pracovní zkušenosti a schopnosti, ale také osobnost uchazeče, která se v mnoha výběrových řízeních dostává do popředí zájmu.

Životopis je vnímán jen jako jeden z podkladů pro další jednání. Čím dál víc se posuzuje osobnost člověka, jeho dovednosti se učit, pružně reagovat na změny, přizpůsobovat se, tzv. být agilní a v neposlední řadě důvěryhodnost a spolehlivost. Jsou to věci, které z životopisu nevyčtete, z digitální stopy, kterou člověk zanechává na internetu, a z osobního setkání s kandidátem už obvykle ano.

Vyvíjí se firmy i styly náboru zaměstnanců a také u životopisů lze sledovat řadu trendů.

1. Detaily profesní cesty

Pracovní zkušenosti by měly být v CV rozepsané, nestačí uvést jen jméno firmy a pozice. Tři projektoví manažeři ve třech různých firmách mohou dělat různé věci. Popisky praxe by se měly orientovat na výsledky, na čem se uchazeč podílel, za co měl zodpovědnost. Stejně tak lze rozepsat detaily u formálního studia, jaké předměty a vyučující uchazeč měl, nebo u vlastních projektů či absolvovaných kurzů a workshopů, které jsou k nabízené pozici relevantní, obzvlášť měníme-li obor, je třeba nastínit směr, kam a proč chci přesměrovat své další profesní kroky. 

2. Místo klišé raději konkrétně

Schopnosti a dovednosti, které uchazeče charakterizují, se hodí vypíchnout už v úvodní části CV, často se nyní využívá forma prvního odstavce, který slouží jako shrnutí toho nejdůležitějšího – úspěchy, vize a profesní cíle. 

Hlavně nezůstávat u klišé typu: umím pracovat v týmu, jsem flexibilní a rád se učím novým věcem, popisnější jsou příklady z praxe, co člověk zvládl, co ho zocelilo. V CV mají své místo také záliby, které dokreslí osobnost. Stereotypní „mám rád kulturu, sport, čtení“ popište konkrétně jako „cvičím jógu, čtu severské detektivky a zajímám se o francouzskou kinematografii,“ aby nešlo o fráze, ale o představení se. Pokud zůstanete u obecného popisu, pak jako všechny ostatní sekce ani tato nemá vypovídající hodnotu. 

Stejně tak už si člověk v sekci IT dovedností nevystačí se strohým „Word, Excel“. Téměř každý má dnes z práce zkušenost s více operačními systémy, mnoho lidí umí pracovat poměrně pokročile s editory fotek, videí, zvuku, se sociálními sítěmi. Jazykovou vybavenost je pak žádoucí popsat objektivněji než „začátečník nebo A2“ a doplnit, zda v jazyce komunikujete denně, občas, jste schopni vést meeting s klientem či přednášet.

3. Interaktivně s odkazy

Životopisy posílané e-mailem lze obohatit různými hyperlinky – na profesní sociální síť LinkedIn, na vlastní portfolio s ukázkami práce, na výstupy a úspěchy ze zaměstnání (například odkaz na web konference, kterou uchazeč zajišťoval jako produkční). 

Díky sociálním sítím a sdílení se zvyšuje tlak na upřímnost a pravdivost uvedených údajů v životopisu, je tolik možností si to ověřit. Naopak hodně prosperují ti, kteří mají dobré reference a ohlasy na svou práci. Do budoucna vidíme jako funkční nástroj online digitální portfolia s důležitými informacemi, která zjednoduší ověřování i sdílení.

Převzato z časopisu Profit. Autor článku: Petra Drahoňovská, Valery Senichev, koučové projektu Samsung Tvoje šance.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Ostatní | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme