Poradna: Jak se bránit žalobě o náhradu škody?

Statistiky ukazují, že počet případů, kdy poškozený na firmě či živnostníkovi vymáhá odškodné za způsobenou škodu, skutečně dynamicky roste. Ročně je to zhruba o 30 procent, což je dáno několika faktory. Zaprvé je tu nový občanský zákoník, který dává občanovi do ruky více možností, jak se domáhat svých práv. Za druhé jde o všeobecně uznávaný posun ve vymahatelnosti práva. Soudy dnes pracují lépe než před lety, což se týká jak rychlosti, tak rozhodnosti. Do třetice pak působí trend viditelný léta na Západě – a to ochota lidí prosazovat své zájmy právní cestou.

Zaměstnanci i klienti se s firmami stále více soudí o náhradu škody. Jak se tomu bránit?
Aleš M., ZlínPodle statistik roste nejenom počet vymáhaných škod, ale i úspěšnost těch, kteří se náhrad domáhají. Meziroční nárůst výše vysouzených náhrad za fyzické i psychické újmy činí rovněž asi 30 procent. 

Praxe ukazuje, že se jedná hlavně o škody dělníků a řemeslníků vzniklé při stavbách, opravách v domácnosti nebo opravách vozů, méně časté jsou pak úrazy v nejrůznějších provozovnách nebo otravy jídlem. Škody při stavbách se pohybují obvykle ve vyšších desítkách tisíc, mohou se ale vyšplhat i do milionů v případě špatně udělaných základů nebo elektroinstalace. Podobně škody vzniklé při opravách v domácnostech se pohybují většinou do deseti tisíc, za předpokladu, že nevzniknou škody druhotné. A právě v řetězení škod je skryto největší úskalí. 

Škody ze špatné opravy auta se obvykle pohybují v desítkách tisíc korun. V případě, že nekvalitně opravený automobil způsobí někomu újmu na zdraví, šplhají se náhrady pro poškozené do milionů. Podobně nákladné bývají náhrady za úrazy způsobené přímo v provozovnách. Běžně se jedná o vyšší statisíce, protože se počítá bolestné, rekonvalescence i ušlý výdělek. Pokud je ale následkem invalidita, bavíme se opět o milionových částkách. V České republice jsou zatím ojedinělá odškodnění za psychickou újmu, ale jejich počet rychle roste.

Jak se proti podobným situacím bránit? Záleží samozřejmě na konkrétním případu. Ale obecně všem bych doporučoval zajistit se pojištěním odpovědnosti. Týká se to jak civilního, tak samozřejmě podnikatelského života. Částky za pojištění se pohybují v jednotkách tisíc korun ročně, leckdy i méně, což je oproti riziku velmi nízká cena.

Převzato z časopisu Profit. Autor článku: Pavel Jechort, Suri.cz.

Doporučujeme