Poradna: Jak vrátit OBU jednotku bez osobní návštěvy kontaktního místa v ČR?

Pro vrácení tzv. mýtných OBU jednotek obecně existují v zásadě dvě možnosti. Záleží na tom, v jakém režimu je jednotka provozována, tj. jestli jsou mýtné transakce předplaceny dopředu v rámci nabíjení peněžního kreditu k dané jednotce nebo jestli jsou mýtné transakce placeny až na základě vyúčtování, a dále záleží na tom, jak byla provedena úhrada kauce za danou jednotku.

Jsem zahraniční dopravce a chtěl bych vrátit tzv. OBU jednotku sloužící k zaznamenávání mýtných transakcí. Jak to mohu provést, abych nemusel osobně do ČR na kontaktní místo?

V případě placení na základě vyúčtování (tzv. post-pay) a byla-li kauce za jednotku uhrazena bankovním převodem nebo platební kartou, může být jednotka zaslána poštou na adresu kontaktního místa. Seznam kontaktních míst najdete na adrese http://www.mytocz.eu/files/files/cp_dp_cards/MYTOCZ_371_cplist.pdf. V případě, že byla záloha za jednotku placena hotově, osobní návštěva kontaktního místa je bohužel nevyhnutelná. Vrátit ji pak musí osoba, která k tomu má oprávnění (kontaktní osoba), nebo osoba s ověřenou plnou mocí.

V případě placení v režimu předplacení služby (tzv. pre-pay) může být jednotka vrácena na jakémkoliv distribučním místě. Seznam distribučních míst najdete na adrese http://www.mytocz.eu/files/files/cp_dp_cards/MYTOCZ_372_dplist.pdf. S sebou budete potřebovat osvědčení o registraci vozidla nebo technický průkaz vozidla.

Uživatel, který nemá v držení doklady k vozidlu, musí předložit doklad, že byl do systému evidován jako majitel nebo provozovatel vozidla, tedy doklad totožnosti, a když vrací OBU evidovanou na firmu, navíc ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list, a pokud na něm není jmenován, navíc ověřené písemné zmocnění k zastupování. Pozor však na to, že pokud by byla OBU jednotka mechanicky poškozená, např. poškrábaná, naprasklá, popsaná fixem nebo jinak znečištěná nebo má poškozený čárový kód nebo v jednotce vratná záloha již expirovala (pokud se jednotka více jak rok nepoužije), pak takovou jednotku nelze vrátit, resp. vratnou zálohu nelze vyplatit.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Tomáš Macnar, Regionální místo Praha.

Doporučujeme