Poradna: Jak zajistit bezpečný a bezproblémový návrat zaměstnanců do kanceláří?

Naši zaměstnanci se postupně vracejí do kanceláří. Co bychom měli při jejich návratu udělat, aby vše proběhlo bezpečně a bez problémů? Jana H., Brno

 1. Snižte maximální obsazenost kanceláří. Přehodnoťte využívání pracovních míst tak, abyste dosáhli bezpečné vzdálenosti mezi zaměstnanci. Například obsaďte každou druhou pozici, přičemž viditelně označíte ty stoly, které nebudou využívané.  
 2. Zabezpečte dostatek dezinfekčních gelů na ruce pro zaměstnance i návštěvy. Zároveň navyšte zásoby čisticích prostředků a zintenzivněte frekvenci úklidu.  
 3. Aktivně sdílejte zásady a doporučení pro bezpečnou práci se svými zaměstnanci. Správná komunikace je základ! A to nejen ta online, která převládala při práci v režimu home office (při osobní komunikaci by však bezpečnost měla mít absolutní prioritu).  
 4. S ohledem na vaše možnosti zvyšte přísun čerstvého vzduchu do kanceláří. Snažte se zohlednit i řešení pro menší uzavřené prostory, jako jsou toalety.  
 5. Velké společnosti by neměly opomenout ani měření teploty zaměstnancům před vstupem do kanceláří či omezení týkající se počtu externích návštěv (to se týká například i kurýrů).  
 6. Sestavte speciální tým zaměstnanců, který se bude podílet na přípravě opatření společně s vrcholovým managementem firmy.  
 7. Vytvořte si krizový plán pro případ, že se u vašich zaměstnanců objeví příznaky nemoci.  
 8. Připravte časový harmonogram pro postupný návrat zaměstnanců na pracoviště: s časovým předstihem určete, kdo a v jakém termínu se má do kanceláře vrátit.  
 9. Navrhněte efektivní systém pro využívání sdílených prostor (toalety, zasedací místnosti, kuchyňka apod.), aby nedocházelo k větší koncentraci lidí na jednom místě.
 10. Vypracujte novou směrnici pro bezpečnost práce a dbejte na její dodržování.
 11. Zvolte a zabezpečte vhodné kanály pro interní komunikaci. Dbejte na otevřené sdílení informací napříč celou firmou a průběžně zjišťujte zpětnou vazbu.
 12. Před návratem zaměstnanců zpět na pracoviště vyzdvihněte výhody práce z kanceláře jako třeba kvalitu zázemí pro klidnou a nerušenou práci či vysokorychlostní internet.
 13. Nabádejte zaměstnance, aby i uvnitř kanceláří nosili roušky, dodržovali mezi sebou bezpečný odstup a dbali na zvýšenou hygienu.
 14. Podporujte zaměstnance, aby do práce spíše chodili pěšky či jezdili na kole, než aby využívali městskou hromadnou dopravu.
 15. Dejte svým zaměstnancům, kteří pokračují v práci z domova, doporučení, jak tento styl práce i nadále efektivně zvládat. A připravte se na to, že home office se pravděpodobně bude stávat čím dál víc součástí vaší firemní kultury. 

Převzato z časopisu Profit. Autor článku: Filip Muška, workplace konzultant v CBRE.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Poradna podnikatele
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme