Poradna: Je k výrobě europalet nutná licence?

Chtěli bychom vyrábět tzv. europalety. Co je k tomu potřeba a je nutná nějaká licence? Kde ji případně získáme?Výroba europalet podléhá licenci, kterou dříve udělovaly České dráhy, které byly zároveň hlavním odborným technickým garantem. S každým výrobcem europalet uzavíraly smlouvu o propůjčení výpalných raznic pro označování europalet a prováděly odborný dohled a kontrolu výroby a smluvně stanovovaly další podmínky licence.

Na základě výhradní smlouvy uzavřené mezi společnostmi ZZV, a. s., a ČD, a. s., ze dne 7. 5. 2013 převzala společnost ZZV, a. s., výkon práv k ochranným známkám EUR, ČD a výkon technického garanta kvality dle standardu UIC (standardu Mezinárodní železniční unie). Povolení k užívání licence pro výrobu europalet ale mohou poskytnout kterékoliv železnice UIC, řada českých výrobců využívá jako odborného garanta např. i ZSSK CARGO ze Slovenska.

Výroba europalet pod hlavičkou kteréhokoliv z garantů se řídí několika normami. Primárně normou pro výrobu tzv. europalety čtyřcestné, označované číslem UIC 435-2. V České republice se tato norma nazývá Evropská dřevěná čtyřcestná prostá paleta s rozměry 800 mm x 1 200 mm s číslem normy ČSN 26 9110. V této normě je zapracována vyhláška Mezinárodní unie železnic UIC 435-2.

Norma mimo jiné jasně definuje použitý dřevní materiál, použité spojovací prvky, rozměry, včetně tolerance délkových odchylek, zátěžové zkoušky pro vyrobené europalety a pro vás to nejpodstatnější – požadavky na schválení výrobce danou železnicí atd.

Tím, že je výroba europalet licencovaná a existuje na jejich výrobu jasně definovaná norma, tak subjekty využívající tyto palety k přepravě zboží se nemusí obávat, že by došlo k poškození přepravovaného zboží vlivem selhání palety jako u palet, které nejsou vyráběné v licenci a podle příslušných norem týkajících se europalet.

Převzato z časopisu Komora
Autor článku: Tomáš Macnar, Regionální místo Praha

Doporučujeme