Poradna: Je možné přijímat eura i po zavedení Elektronické evidence tržeb?

Někteří naši klienti nám platí v hotovosti prostřednictvím eur. Budeme moci od klientů přijímat eura i po 1. 3. 2017, kdy se nás také bude týkat zákon o Elektronické evidenci tržeb?V rámci evidence tržeb, dle platného zákona o evidenci tržeb č. 112/2006 Sb., je mezi údaji, které je nutno odeslat v datové zprávě správci daně i údaj s názvem celková částka tržby. Celková částka tržby se vždy (dle technické specifi kace položek datové zprávy) uvádí v Kč. V případě uskutečnění evidované tržby v cizí měně použijete v daném okamžiku svůj deklarovaný kurz, kterým přepočtete cizí měnu na Kč. Pokud k okamžiku uskutečnění evidované tržby kurz nedeklarujete, použijete jiný vhodný kurz, např. kurz ČNB k uvedenému datu (příp. předchozímu dni).

Celková částka evidované tržby je částka skutečně vámi přijatá. To znamená, že pokud bude zákazník platit hotově a vy přijmete částku zaokrouhlenou na celé koruny, bude jak v datové zprávě evidované tržby, tak na účtence uvedena částka zaokrouhlená na celé koruny. Pokud vám však bude zákazník platit kartou, bude prostřednictvím terminálu zadána přesná částka bez zaokrouhlení. V datové zprávě se u údaje celková částka tržby i na účtence uvádí hrazená částka zaokrouhlená na dvě desetinná místa.

Převzato z časopisu Komora
Autor článku: Tomáš Macnar, Regionální místo Praha

Doporučujeme