Poradna: Je podporováno vytvoření pracovního místa pro člověka s invalidním důchodem?

Jsem živnostník, mám malou firmu a zatím pracuji sám. Chtěl bych vytvořit pracovní místo pro člověka s invalidním důchodem, který by mi s prací pomáhal. Je vytvoření takového nového pracovního místa nějak podporováno?Existuje několik příspěvků a zákonných úlev, které mohou využít jak samotné osoby se zdravotním postižením nebo OSVČ se zdravotním postižením, tak i zaměstnavatelé, kteří zřídí a po určitou dobu provozují takto vytvořené pracovní místo.

Jedná se o příspěvek:

  • na vytvoření chráněného pracovního místa;
  • na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa;
  • na společensky účelné pracovní místo.

Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa (dále také „CHPM“) pro osobu se zdravotním postižením upravuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Chráněné pracovní místo je pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s Úřadem práce, na které lze zaměstnavateli poskytnout příspěvek. CHPM musí být následně obsazeno po dobu 3 let. Výše příspěvku na zřízení CHPM pro osobu se zdravotním postižením může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy. Dohodu o vymezení chráněného pracovního místa může Úřad práce uzavřít se zaměstnavatelem, nebo i s osobou se zdravotním postižením, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost.

Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM

Kromě příspěvku na zřízení CHPM může OSVČ se zdravotním postižením, stejně jako zaměstnavatel, jenž zaměstnává osoby se zdravotním postižením, požádat o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů zřízeného CHPM. Roční výše příspěvku může činit maximálně 48 000 Kč a poskytuje se zálohově čtvrtletně nebo v jiném dohodnutém období.

Společensky účelné pracovní místo

Dalším opatřením ze strany státu, jak lze „zpříjemnit“ vstup do podnikatelské sféry či do zaměstnání, a to nejen občanům se zdravotním postižením, je možnost získání příspěvku při vytvoření společensky účelného pracovního místa. Jedná se o nástroj uvedený ve zmíněném zákoně o zaměstnanosti v § 113. Z něj vyplývá, že společensky účelným pracovním místem je i pracovní místo, které zřídil, po dohodě s Úřadem práce, uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti nebo zaměstnavatel pro zaměstnance.

Zákonné úlevy pro zaměstnavatele:

  • Speciální slevy na dani z příjmů (18 000 Kč za každého zaměstnance s jiným „lehčím“ zdravotním postižením, 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením).
  • Speciální odpočet ve zdravotním pojištění (podle zák. č. 592/1992 Sb. § 3 a dále) pro zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců.
  • Zvýhodněná pozice u veřejných zakázek podle zák. č. 134/2016 Sb.
  • Další úlevy např. na daních a podporu může čerpat samotná zdravotně znevýhodněná osoba.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Tomáš Macnar, Regionální místo Praha.

Doporučujeme